Voorbij het Toezien

Leven we in een tijdperk van veranderingen of in een veranderend tijdperk? Deze vraag wordt in dit rapport geplaatst in de cesuur tussen de zogenaamde vroege en late moderniteit. Wat dit doet met de samenleving wordt vertaald naar de praktijk van de toezichthouder.

In deze publicatie wordt een rol- en taakopvatting van de toezichthouder bepleit waarin deze zich bezighoudt met de balans tussen een benadering van controle en beheersing en een sturingsbenadering van vertrouwen en improvisatie.

Preview

Bekijk ook

Eindrapport “Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein van het sociaal wonen”

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners vooruit te helpen. Patrick...

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Signalement 2019/2020

Signalement 2019/2020 van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. In navolgingop het Signalement 2018/2019, beschrijft dit Signalement drie maatschappelijke...