Over Yvonne van Kemenade

Regio Zeeland / Zuid-Holland

Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in verschillende functies/rollen en sectoren in de gezondheidszorg: gestart bij de iBMG/EUR (gepromoveerd op effecten van Ervaringsdeskundigheid), vervolgens de RVZ, Albert Schweitzer ziekenhuis en Bestuurder van een Zorggroep. Sinds een aantal jaren werk ik als zelfstandig ondernemer en toezichthouder.

Als toezichthouder vind ik het belangrijk een brede en overzichtelijke blik te hebben op zaken die spelen in en rondom de organisatie. Naast mijn brede kijk op toezichthouden zit mijn expertise op kwaliteit en veiligheid, waarbij het van belang is zicht te krijgen, hebben en behouden op de meetbare & merkbare kwaliteit. Hierbij vind ik de inbreng en betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid belangrijk, omdat een ieder wel probeert te denken en doen vanuit de cliënt, maar de echte wensen, behoeften en ervaring van cliënten toch vaak net iets anders zijn. 

We gaan ons best doen mooie & leerzame regionale bijeenkomsten te organiseren, aansluitend bij actuele onderwerpen.

Lees ook

Hans Hammink

Regioambassadeur Overijssel

Bas Baanders

Regioambassadeur Noord-Holland

Caroline van Weert

Regioambassadeur Utrecht en Flevoland