Over Marcel Wanrooy

Evaluator

Zelfstandig bestuursadviseur

Werkt landelijk

Ik ben ruim tien jaar als bestuursadviseur actief op het domein governance en de besturing van professionele organisaties. Daarvoor was ik ca. 20 jaar adviseur en leiderschapstrainer bij GITP, met als belangrijkste expertise: de (on)bestuurbaarheid van professionals. Ik schreef meerdere boeken en talloze artikelen op dit terrein. In mijn huidige praktijk adviseer en begeleid ik bestuurders en toezichthouders bij inrichtings-, opvolgings- en samenwerkingsvraagstukken. Regelmatig word ik ingeschakeld bij RvT/RvC (zelf)evaluaties en heisessies. Mijn aanpak kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, helderheid, open mind, to the point analyses en begrip voor delicate situaties. Ik kies voor échte samenwerking en wederzijdse verantwoordelijkheid, ga moeilijke kwesties niet uit de weg en combineer zakelijkheid met een sterk persoonsgerichte benadering. Mijn specialismes zijn procesbegeleiding en conflictbemiddeling. Ik ben werkzaam zowel in de cure als in de care, maar ook in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Sinds een aantal jaren ben ik RvT-lid bij een onderwijsorganisatie. Vanaf 2016 ben is als docent governance aan de NVTZ (Avicenna) verbonden.

Ervaring

1991-1995NCIVOrganisatieadviseur
1995-2020GITPSenior trainer/adviseur
2020ZelfstandigBestuursadviseur

Scholing

1973-1981TU DelftWeg-en waterbouw
1987-1989HBO MasterGroepsdynamica
2003-2007PhD VU AmsterdamBesturing professionele organisaties

Methodiek

Zelfevaluaties zijn maatwerk. Tijdens het kennismakingsgesprek met de voorzitter, eventueel vergezeld van collega toezichthouders (en soms de bestuurder), verken ik de situatie waarin de raad zich bevindt. Aan de orde komen onder meer: de historie, de samenstelling van de raad, de fase waarin de organisatie verkeert, het samenspel (en tegenspel) tussen raad en de bestuurder, de teamdynamiek in de raad, de rolinvulling van de raad en de strategie van de organisatie. De wensen t.a.v. de zelfevaluatie worden besproken. Welk accenten zijn van belang? Doorgaans houd ik vooraf interviews met alle betrokkenen. De resultaten daaruit koppel ik terug tijdens de sessie. Soms hanteer ik een vragenlijst. Bij voorkeur is de bestuurder een gedeelte van de bijeenkomst aanwezig, zodat feedback direct kan worden uitgewisseld. In het programma komen alle relevante evaluatiepunten aan de orde met als kernvragen: Wat gaat goed en wat kan beter? Tevens breng ik mijn observaties en feedback in. Bij de afronding maken we duidelijke verbeterafspraken voor de toekomst.

Referenties

2019Koraal Groep
2020Zorgbelang
2021Rijnhoven
2021SBOH
2021Sius
2022Malderburch

Tarief

In overleg

Lees ook