Over Crista Vonkeman

Evaluator

Bosman & Vos

Werkt landelijk

Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos.
Ik denk mee met organisaties en lokale overheden als het gaat om het vernieuwen van de dienstverlening in
het sociaal domein en onderliggende samenwerkingsvormen. Daarnaast ondersteun ik Raden van Toezicht en
bestuurders bij vraagstukken op het gebied van governance en leiderschap, (netwerk)samenwerking en allianties,
bedrijfsvoering en organisatievorm. Maatschappelijke meerwaarde organiseren, door slimmere en betere
dienstverlening aan burgers, met dienstverleners in de beste positie en met een organisatie die dit faciliteert. Dat is wat
mij drijft. En soms adviseer ik niet, maar doe ik het zelf als interim bestuurder. Ik verbind graag mensen en organisaties
met elkaar en ik inspireer hen, door mijn enthousiasme, mijn kennis van het veld en mijn pragmatische benadering, om
daadwerkelijk de inclusieve samenleving samen vorm en inhoud te geven. Een samenleving, waarin iedereen er toe
doet.

Ervaring

Hoofdfuncties
2012 – hedenBosman & VosOrganisatieadviseur
2007 – 2012VerdiwelVoorzitter BestuurBeroepsvereniging
welzijnsbestuurders
2003 – 2007Provincie Zuid-HollandLid Provinciale Staten
2002 – 2012HefGroepBestuurderKinderopvang en Sociaal
Werk
1991 – 2002Deelgemeente Noord RotterdamRaadslid en wethouder1 termijn raadslid en
twee termijnen
wethouder
1979 – 1994Diverse organisatiediverse functies Sociaal werkVariërende rollen:
uitvoerend en
management.
Nevenfuncties
2008 – 2016Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond
Lid RvT
2010 – 2015TraverseVoorzitter BestuurWerkgelegenheidsprogramma
Ondernemers Rotterdam
2008 – 2011BOORLid Algemeen BestuurBestuur Openbaar onderwijs
Rotterdam
2002 – 2008KORNLid RvTKinderopvang Rotterdam
Noord
2002 – 2010Milieucentrum RotterdamVoorzitter BestuurOprichter en eerste voorzitter
nieuwe stichting

Scholing

1980 – 1990Sociale Academie en Post HBOSociaal werk en sociale interventie
1990 – heden
gedurende
loopbaan steeds
actief gericht op
bijscholing en
verdieping van
kennis en
ervaring
Onder andere:
• SIOO
• Nijenrode
• Twijnstra & Gudde
• Baak
• Trancity
• Governance Support
• SEV
• Drif
Onderwerpen onder meer:
• Besturen en toezicht houden
• Burgerschap
• Complexe vraagstukken
• Cultuurverandering
• Ethiek en bedrijfsvoering
• Governance
• Interventie en implementatie
• Leiderschap (inspirerend,
coachend, verantwoord)
• Marketing
• Onderhandelingsstrategieën
• Sociale Media
• Stadswijkstudies
• Sturing van maatschappelijke
ondernemingen
• Veranderkunde en
organisatieverandering
• Organisatiekunde en Systemen
• LEAN Six Sigma
Diverse
toegespitste
opleidingen,
masterclasses,
scholingen,
cursussen,
leergangen,
workshops
en zelfgecreëerde
leeromgevingen.

Methodiek

Mijn werk als evaluator en begeleider van Raden van Toezicht/Commissarissen heeft twee invalshoeken:

 1. Evalueren: “Wat hebben wij te doen en hoe doen wij ons werk?
  Daar gaat het in deze zoektocht met elkaar over. Over helder agenderen en het lastige gesprek voeren, over permanente
  reflectie en over beschikbare instrumenten. Daarbij komen niet alleen de wettelijke taken aan de orde, maar ook de bij
  uw organisatie passende stijl en ambities, de rol die de RvT kan spelen bij strategievorming en positionering van de
  organisatie.
 2. Inhoud geven: “Wat breng je mee, waar gaan we naar toe.”
  Dat zijn voor mij als adviseur invalshoeken wanneer ik Raden van Toezicht begeleid bij hun uitdagende invulling van Good
  Governance. Ik bespreek in een semigestructureerde dialoog met de Raad van Toezicht en de bestuurder de taak en functie
  van toezichthouden en besturen en de relatie tussen die beiden. Aan de orde komen actuele vraagstukken over
  governance: het gesprek aangaan met interne en externe stakeholders, het ambassadeurschap, niet pluis-gevoel, risicoen kansenmanagement en publieke verantwoording, betekenis van aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid.

Tarief

Variërend op basis van:
Tarief € 700,= per dagdeel
Totaalkosten variërend van € 2.100 tot € 4.800 per evaluatie / workshop
afhankelijk van onder meer de aard van de voorbereiding, de gekozen wijze van werken en de reikwijdte van de
verslaglegging/adviesformulering.

Referenties

2018Perspectief Zutphen / RvT
2017Groot Hoogwaak / RvTKijk in de Spiegel
2017Jeugdtandverzorging / RvTKijk in de Spiegel
2016Mozaïek Tiel / RvTZelfevaluatie
2016 / 2020Participe Alphen en holding / RvT Zelfevaluatie en toezichtplan
2017 / 2018 / 2019Vivenz Zwijndrecht / RvTJaarlijkse zelfevaluatie en toezichtstrategie
2019 / 2020CVD Rotterdam / RvTSerie van drie opvolgende workshops Governance
(inclusief zelfevaluatie).
2020Patijnenburg / RvCOverheids-BV met aandeelhouders
2020 / 2021MEEVivenz /RvTZelfevaluatie RvT recent gefuseerde stichtingen
2022Pluspunt WassenaarZelfevaluatie
S&L Zorg RoosendaalZelfevaluatie
Patijnenburg Westland (SW bedrijf) Serie van 2 evaluatiesessie
Governance Welzijn LochemZelfevaluatie en Workshopdag
Vitaal Zorggroep BVZelfevaluatie en Toezichtvisie
Bibliotheek WaterlandZelfevaluatie / Workshop Governance
Pit BaarnWorkshop Governance nieuwe Raad van Toezicht

Lees ook