Over Caroline van Weert

Evaluator

Verbinden met Zorg

Werkt landelijk

Het werken vanuit het perspectief van de gebruiker staat centraal voor mij. Zo weet ik mensen in beweging te krijgen naar een gezamenlijk gedragen doel. Ik doe een beroep op de intrinsieke motivatie, competenties en professionaliteit van de leden van een team. Daarbij ben ik sterk gedreven door de inhoud; “de bedoeling”. Mijn voorkeursrol is die van verbinder. En graag stimuleer alle stakeholders om samen te laveren tussen de diverse belangen met oog voor nieuwe ontwikkelingen en oplossingen. Waarbij de continue dialoog belangrijk is. Ik werk beïnvloedend, faciliterend en implementerend.

Ik werk vanuit mijn achtergrond in het sturen van netwerkorganisaties, mijn ervaring als mediator en ervaring met dynamische groepsprocessen.

Ervaring

2021-hedenPrimaCuraLid RvC
2020-hedenVerbinden met ZorgAdvies en begeleiding bestuurders en toezichthouders
2019-hedenCollege Perinatale ZorgStrategisch adviseur
2018- 2020Stichting Huisartsenpost Midden BrabantLid RvT
2017- 2020Jeugdsport- en cultuurfondsBestuurslid
2017- hedenPublic ValuesAdviseur, bemiddeling en coaching
2010-2017Adviescommissie AVAGLid vanuit cliëntenperspectief
2006-2017Stichting MiletusDirecteur
2003-2007Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit van ZorgBestuurslid
2003-2006College Bouw ZiekenhuizenLid commissie Zorg
1998-2003Stichting Harmonisatie Kwaliteit van Zorg (HKZ)Lid college van deskundigen
1999-2006Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg, CBOAdj. Directeur
1988-1998KNMTProgrammaleider Kwaliteit en opleidingen
1989-1993Nationale Raad VolksgezondheidPlv. Lid
1987-1990PsychologenpraktijkEigenaar

Scholing

2019-2020NTVZToezichthouden
2017- 2018Lime TreeSpecialisatie mediation
2006International Organisation for organisational and social development (IOD)Opleiding veranderkunde en dynamische groepsprocessen
2003De BaakOpleiding fin. Management
2002School voor coachingMediator
2000IHIOpleiding Kwaliteitsmanagent
1987-1987Open UniversiteitFin. Management en organisatiekunde
1978-1984Katholieke Universiteit BrabantDoctoraal Psychologie

Gebruikte methodes

Verbinden met Zorg (Anemone Bögels, Margo Weerts en Caroline van Weert) gelooft in cyclisch leren en verbeteren, niet alleen voor de zorgpraktijk, maar ook voor het toezicht. Onze aanpak richt zich op samen werken aan waarderend en waardegericht toezicht.
De evaluatie van de raad is een goed vertrekpunt om daar met elkaar (verder) vorm aan te geven. Aan toezicht dat vooruitkijkt naar wat gewenst is, samen leert van het goede en de verscheidenheid in perspectieven in de raad maximaal benut.

Wij bieden een maatwerk programma op basis van interviews met de individuele leden van de raad en indien gewenst met bestuurder en stakeholders.  Met als mogelijke elementen:

  • Action learning waarderend toezicht: Eigen maken waarderend toezicht aan de hand van reflectie op de invulling van het toezicht en het samenspel onderling en met de bestuurder;
  • Inspiratie voor waardegericht leren en verbeteren: Met elkaar delen en waarderen van ontwikkelingen in toezicht en expliciteren van waardegerichte toezichtopgaven: Wat staat de raad de komende jaren te doen?
  • Teambeeld en -ontwikkeling: Identificeren gewenste competenties; Individuele competentie en talent-meting; Teambeeld en gewenste ontwikkeling en opvolging.

Tarieven

Op basis van een intakegesprek doen wij een voorstel voor een maatwerkprogramma en bijbehorende kosten.

Lees ook

Theo Stubbé

Evaluator

Puck Dinjens

Evaluator

Marcel Wanrooy

Evaluator