NVTZ Academie

De Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder. Tevens bieden we voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in zorg & welzijn en een bijzonder lidmaatschap hebben, een aantal geselecteerde cursussen aan. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde.

De brochure van professionaliseringsaanbod van de NVTZ Academie voor het najaar van 2022 kunt u hier rechts downloaden. In dit overzicht vindt u alle opleidingen die in het komende jaar op het programma staan.

Online colleges

Naast de fysieke opleidingsprogramma's biedt de NVTZ Academie u diverse online colleges aan. Deze online colleges zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online colleges zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het biedt antwoorden op vragen van toezichthouders, doordat er instrumenten en methoden aangereikt worden die elders succesvol toegepast zijn. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen deelnemers, zodat ingebrachte casuïstiek en dilemma’s in dialoog met de mededeelnemers en docenten besproken kunnen worden. Er zijn diverse vormen van opleidingen en kennisoverdracht ontwikkeld.

Te onderscheiden zijn:

  • Compacte cursussen op basis van kennisoverdracht

  • Compacte cursussen voor vaardigheidsontwikkeling

  • Thematische eendaagse sessies

  • Online masterclasses

  • Jaarlijkse ‘Upload’ en overige congressen voor toezichthouders in zorg en welzijn

Qua werkvorm is er sprake van een passende balans in theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Bent u (nog) geen toezichthouder?

Bent u (nog) geen toezichthouder, maar wilt u wel gevoed worden op inhoudelijke thema’s die in de zorg- en welzijnsbranche actueel zijn? Met een bijzonder lidmaatschap kunt u o.a. tegen ledentarief de volgende cursussen van de NVTZ-academie volgen:

Variëteit deelnemersgroep 

Aan alle opleidingen van de NVTZ Academie kunnen maximaal 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep. Uit ervaring is gebleken dat wanneer er meer dan 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep dit (onbewust) het groepsproces kan beïnvloeden. Daarnaast kan het nuttig zijn om ook ervaringen te horen van anderen buiten uw eigen raad van toezicht.

Incompany

Het is ook mogelijk om een op maat afgestemd programma aan te vragen voor uw raad van toezicht. 

> Bekijk hier de Incompany-mogelijkheden van de NVTZ Academie

Ervaringen NVTZ Academie

> Bekijk ervaringen van deelnemers met de NVTZ Academie

 

Programmaraad

De NVTZ Academie werkt met een Programmaraad. In deze raad worden bestaande opleidingen geëvalueerd en nieuwe opleidingen geïnitieerd en/of beoordeeld. 

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de NVTZ Academie. Dit houdt in dat zij samen met NVTZ de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.

    

 

Contact

Voor inhoudelijke en organisatorische vragen over de NVTZ Academie kunt u contact opnemen met Avicenna Academie voor Leiderschap:
Postbus 292
7400 AG Deventer
0570 - 76 00 06
academie@nvtz.nl

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen