NVTZ Academie

Coronavirus - beleid NVTZ Academie
Update 17 januari 2022

Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hebben invloed op ons allemaal. Die invloed is voor iedereen weer anders. Naar aanleiding van de afgelopen persconferenties zijn er veel vragen rondom de doorgang van onze opleidingen in januari en februari 2022. We begrijpen uw vragen en informeren u graag over de gevolgen voor onze opleidingen.

De opleidingen gaan zoveel mogelijk online door

In de laatste persconferentie van 14 januari jl. zijn de maatregelen, die genomen worden rondom inperking van het COVID-19 virus, licht versoepeld. Echter, vanwege het nog hoge aantal besmettingen en het urgente verzoek om thuis te werken en daarmee verplaatsingen te beperken, nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en is in aanvullend overleg met de NVTZanders besloten. Daarom bieden wij, in overleg met de NVTZ, de opleidingen die online goed uitvoerbaar zijn in ieder geval tot 14 februari aanstaande aan via Zoom. In een enkel geval is het niet mogelijk de opleiding online aan te bieden, bijvoorbeeld bij een simulatie. Hierover zullen wij onze deelnemers persoonlijk berichten en samen kijken naar een passende oplossing. Voor de opleidingen die online door gaan, ontvangen deelnemers de inloggegevens voor bijwonen van de opleidingsdag via Zoom.

Hoe ziet de online opleidingsdag eruit?

Wij vinden het belangrijk dat er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte is voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Een online bijeenkomst vraagt zowel van u als deelnemer, maar ook van onze docenten en onszelf als organisatie een andere voorbereiding en uitvoering tijdens de opleidingsdag. Samen met onze docenten zijn wij afgelopen tijd hard bezig geweest om onze opleidingen geschikt te maken voor online, onder meer door (de opzet van) programma aan te passen, te zorgen voor voldoende pauzes en interacties en afwisseling in de werkvormen. Daarnaast heeft elke opleiding een technische host, die de gehele dag op de achtergrond aanwezig is. Voor u als deelnemer hebben we een privacy protocol, en een handleiding voor het werken in Zoom beschikbaar. U kunt dus met een gerust hart uw online sessie volgen!

Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij wensen u een inspirerende opleidingsdag toe!

 

Opleidingsaanbod NVTZ Academie 2022

Soort opleidingen

De Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder. Tevens bieden we voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in zorg & welzijn en een bijzonder lidmaatschap hebben, een aantal geselecteerde cursussen aan. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde.

Online colleges

Naast de fysieke opleidingsprogramma's biedt de NVTZ Academie u diverse online colleges aan. Deze online colleges zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online colleges zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het biedt antwoorden op vragen van toezichthouders, doordat er instrumenten en methoden aangereikt worden die elders succesvol toegepast zijn. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen deelnemers, zodat ingebrachte casuïstiek en dilemma’s in dialoog met de mededeelnemers en docenten besproken kunnen worden. Er zijn diverse vormen van opleidingen en kennisoverdracht ontwikkeld.

Te onderscheiden zijn:

  • Compacte cursussen op basis van kennisoverdracht

  • Compacte cursussen voor vaardigheidsontwikkeling

  • Thematische eendaagse sessies

  • Online masterclasses

  • Jaarlijkse ‘Upload’ en overige congressen voor toezichthouders in zorg en welzijn

Qua werkvorm is er sprake van een passende balans in theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Bent u (nog) geen toezichthouder?

Bent u (nog) geen toezichthouder, maar wilt u wel gevoed worden op inhoudelijke thema’s die in de zorg- en welzijnsbranche actueel zijn? Met een bijzonder lidmaatschap kunt u o.a. tegen ledentarief de volgende cursussen van de NVTZ-academie volgen:

Variëteit deelnemersgroep 

Aan alle opleidingen van de NVTZ Academie kunnen maximaal 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep. Uit ervaring is gebleken dat wanneer er meer dan 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep dit (onbewust) het groepsproces kan beïnvloeden. Daarnaast kan het nuttig zijn om ook ervaringen te horen van anderen buiten uw eigen raad van toezicht.

Incompany

Het is ook mogelijk om een op maat afgestemd programma aan te vragen voor uw raad van toezicht. 

> Bekijk hier de Incompany-mogelijkheden van de NVTZ Academie

Ervaringen NVTZ Academie

> Bekijk ervaringen van deelnemers met de NVTZ Academie

 

Programmaraad

De NVTZ Academie werkt met een Programmaraad. In deze raad worden bestaande opleidingen geëvalueerd en nieuwe opleidingen geïnitieerd en/of beoordeeld. 

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de NVTZ Academie. Dit houdt in dat zij samen met NVTZ de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.

 

    

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen