NVTZ Academie

Coronavirus - beleid NVTZ Academie
Update woensdag 14 april 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 april 2021, waarin door het kabinet een openingsplan is gepresenteerd voor de komende periode, zijn er veel vragen rondom het virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het voorjaar van 2021. We begrijpen uw vragen en vertellen u graag meer over uw deelname in ons corona nieuwsbericht, dat wij steeds updaten aan de hand van de persconferenties. 

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen. 

 

Opleidingsaanbod NVTZ Academie 2021

Soort opleidingen

De Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder. Tevens bieden we voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in zorg & welzijn en een bijzonder lidmaatschap hebben, een aantal geselecteerde cursussen aan. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde.

NIEUW: online colleges

Vanaf januari 2021 biedt de NVTZ Academie u (samen met de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen) diverse online colleges aan. Deze online colleges zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online colleges zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het biedt antwoorden op vragen van toezichthouders, doordat er instrumenten en methoden aangereikt worden die elders succesvol toegepast zijn. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen deelnemers, zodat ingebrachte casuïstiek en dilemma’s in dialoog met de mededeelnemers en docenten besproken kunnen worden. Er zijn diverse vormen van opleidingen en kennisoverdracht ontwikkeld.

Te onderscheiden zijn:

  • Compacte cursussen op basis van kennisoverdracht

  • Compacte cursussen voor vaardigheidsontwikkeling

  • Thematische eendaagse sessies

  • Online masterclasses

  • Jaarlijkse ‘Upload’ en overige congressen voor toezichthouders in zorg en welzijn

Qua werkvorm is er sprake van een passende balans in theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Bent u (nog) geen toezichthouder?

Bent u (nog) geen toezichthouder, maar wilt u wel gevoed worden op inhoudelijke thema’s die in de zorg- en welzijnsbranche actueel zijn? Met een bijzonder lidmaatschap kunt u o.a. tegen ledentarief de volgende cursussen van de NVTZ-academie volgen:

Variëteit deelnemersgroep 

Aan alle opleidingen van de NVTZ Academie kunnen maximaal 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep. Uit ervaring is gebleken dat wanneer er meer dan 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep dit (onbewust) het groepsproces kan beïnvloeden. Daarnaast kan het nuttig zijn om ook ervaringen te horen van anderen buiten uw eigen raad van toezicht.

Incompany

Regelmatig wordt de NVTZ Academie door individuele Raden van Toezicht benaderd of het mogelijk is om een op maat afgestemd programma te maken voor de betreffende Raad van Toezicht.

> Bekijk de Incompany-mogelijkheden van de NVTZ Academie

Ervaringen NVTZ Academie

Op diverse manieren werkt de NVTZ Academie aan een hoge kwaliteit.

> Bekijk ervaringen van deelnemers met de NVTZ Academie

 

Programmaraad

De NVTZ Academie werkt met een Programmaraad, waarin bestaande opleidingen worden geëvalueerd en nieuwe opleidingen worden geïnitieerd en/of beoordeeld. Voortdurend wordt bekeken of er nieuwe thema’s zijn waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Tevens wordt gemonitord hoe de kwaliteit van de opleidingen is.

Experts

De NVTZ Academie werkt samen met diverse organisaties (experts), die bereid zijn om kennis en ervaringen te delen in sessies en andersoortige groot- en kleinschalige bijeenkomsten.

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de NVTZ Academie. Dit houdt in dat zij samen met NVTZ de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.

 

    

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen