NVTZ Academie

Soort opleidingen

De Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het biedt antwoorden op vragen van toezichthouders, doordat er instrumenten en methoden aangereikt worden die elders succesvol toegepast zijn. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen deelnemers, zodat ingebrachte casuïstiek en dilemma’s in dialoog met de mededeelnemers en docenten besproken kunnen worden. Er zijn diverse vormen van opleidingen en kennisoverdracht ontwikkeld.

Te onderscheiden zijn:

  • Compacte cursussen op basis van kennisoverdracht

  • Compacte cursussen voor vaardigheidsontwikkeling

  • Thematische eendaagse sessies

  • Jaarlijkse ‘Upload’ en overige congressen voor toezichthouders in zorg en welzijn

Qua werkvorm is er sprake van een passende balans in theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Brochure jaaroverzicht opleidingen 2019

Brochure academie 2019

Incompany

Regelmatig wordt de NVTZ Academie door individuele Raden van Toezicht benaderd of het mogelijk is om een op maat afgestemd programma te maken voor de betreffende Raad van Toezicht.

> Bekijk de Incompany-mogelijkheden van de NVTZ Academie

Ervaringen NVTZ Academie

Op diverse manieren werkt de NVTZ Academie aan een hoge kwaliteit.

> Bekijk ervaringen van deelnemers met de NVTZ Academie

 

Programmaraad

De NVTZ Academie werkt met een Programmaraad, waarin bestaande opleidingen worden geëvalueerd en nieuwe opleidingen worden geïnitieerd en/of beoordeeld. Voortdurend wordt bekeken of er nieuwe thema’s zijn waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Tevens wordt gemonitord hoe de kwaliteit van de opleidingen is.

 

Experts

De NVTZ Academie werkt samen met diverse organisaties (experts), die bereid zijn om kennis en ervaringen te delen in sessies en andersoortige groot- en kleinschalige bijeenkomsten.

 

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de NVTZ Academie. Dit houdt in dat zij samen met NVTZ de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.

 

     

Avicenna Academie voor Leiderschap

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen