Online Colleges

Online colleges

Naast de fysieke opleidingen, biedt de NVTZ Academie u (samen met de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen) diverse online colleges aan. Deze colleges zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online colleges zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

De NVTZ Academie blijft zich vernieuwen in het aanbod van online colleges. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe thema’s, via onze website, de nieuwsbrief en de social media van de NVTZ Academie.

De volgende colleges zijn momenteel online beschikbaar

In dit college staat de rol van de toezichthouder centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management.

Door Regina Valk en Gerard Jan Ritsema van Eck

Boardroom Dynamics

In dit online college krijgt u meer inzicht in de dynamieken die er spelen tussen mensen en in groepen mensen, zoals uw Raad van Toezicht. Waar kunt u op letten, en wat kunt u zelf doen om deze processen beter te stroomlijnen? 

Door Hannah Bovenkerk

Toezicht op duurzaamheid

Dit online college geeft inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rondom duurzaamheid. De invloed van duurzaamheidsthema’s op de gezondheidszorg wordt aangeduid en we bespreken inhoudelijk de relevant thema’s, zoals de energietransitie, circulair inkopen, afval en medicijnresten in water.

Door mr. Elfrieke van Galen

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woning-corporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR).

Door dr. Marilieke Engbers, prof. dr. Ernst Kuipers en Hedy van den Berk

Dit online college geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. De module gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder het stelsel valt.

Door drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks

De waarde van diversiteit & inclusiviteit

Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toe-zicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In dit college wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.

Door dr. mr. Abdelilah El Barzouhi

Dynamische oordeelsvorming

Dit online college gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Door Ron Henkes

In dit online college wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.

Door Marianne Luyer CMC

In dit verdiepende online college nemen we u mee in wat dit vraagt van uw zelfreflectie en hoe u ruimte voor dialoog maakt in overleggen. De sleutel is: hoe groter de reflectie op uzelf en de groep, hoe effectiever u hierin kunt acteren. U zult concrete voorbeelden aantreffen, waaronder de overgang die u te maken hebt als u van de ene functie naar de andere gaat. Zodat u tot een nieuwe, meer bij de functie passende manier van handelen, redeneren en intuïtie komt.

Door Jindra Kessener en Rens van Loon