Opleidingen

25 opleidingen

Bekijk de opleidingen gerelateerd aan een bepaald thema of onderwerp. U kunt deze met het menu rechts selecteren.

De planning van 2019 wordt begin oktober 2018 bekend gemaakt. 

> Bekijk de Academie brochure met opleidingen 2018

  Adequaat toezicht bij calamiteiten

  Themabank: Risicomanagement, Kwaliteit en veiligheid, Preventie en public health
  Thema: Kwaliteit
  Doelgroep: Meer ervaren
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Aandacht voor de veiligheid van de geleverde zorg neemt meer en meer toe. De gevolgen voor de betrokken cliënten/patiënten en hun omgeving kunnen bij calamiteiten groot zijn. De overheid stelt, op g

  Dynamische Oordeelsvorming®

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Reflectie en evaluatie
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt

   

  Om te kunnen beoordelen of in uw zorginstelling alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig...

  Goed toezicht verdient goede ondersteuning

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Reflectie en evaluatie, Governancecode Zorg 2017
  Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Een Raad van Toezicht in de zorg- en welzijnssector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Toezicht is bij zorg- en welzijnsinstellingen steeds centraler komen te

  Het dashboard voor de Toezichthouder

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), BTW
  Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Het is een reële behoefte van toezichthouders om de complexe werkelijkheid terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Dashboards hebben als doel om door middel van kengetallen en indicatoren in

  Het Nederlandse Zorgstelsel

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties

  HRM en organisatieontwikkeling voor de Raad van Toezicht

  Themabank: Arbeidsmarkt en HRM
  Thema: Strategie, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Toezichthouden op een nieuwe koers

   

  Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met...

  Leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn"

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie, Transparantie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 4 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 18
  Kosten: € 1420,00

  Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarv

  Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 3 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 1475,00

  Aan de Raad van Toezicht worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken v

  Moreel Kompas bij dilemma's

  Themabank: Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Strategie, Vaardigheid & effectiviteit
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Toezichthouden bij spanningsvelden en loyaliteitsconflicten

   

  Morele dilemma’s verschillen van ‘gewone’ dilemma’s. Ze zijn niet te ontwijken. Er is sprake van een T-splitsing. Men...

  Oriëntatiesessies aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit binnen RvT in Zorg & Welzijn

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 3 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 18
  Kosten: € 395,00

  Voor young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond

   

  Het is meer en meer van belang dat Raden van Toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving...

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen