Opleidingen

27 opleidingen

Bekijk de opleidingen gerelateerd aan een bepaald thema of onderwerp. U kunt deze met het menu rechts selecteren.

> Bekijk brochure 2018

 

> Bekijk brochure 2019

  Adequaat toezicht bij calamiteiten

  Themabank: Risicomanagement, Kwaliteit en veiligheid, Preventie en public health
  Thema: Kwaliteit
  Doelgroep: Meer ervaren
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Een ongeluk zit in een klein hoekje. Veel zorgorganisaties kunnen daarover meepraten. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn. Soms loopt een ernstige calamiteit met een sisser af, soms blijft een c

  Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Doelgroep: Meer ervaren
  Tijdsduur: 2 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 16
  Kosten: € 1195,00

  Ontwikkelingen en veranderingen in de zorg vinden continuplaats. Er ontstaat zowel een toenemende behoefte onder burgers aan medezeggenschap en ‘medebeslisschap’, als nieuwe financieringsvormen en

  Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid

  Themabank: Arbeidsmarkt en HRM
  Thema: Strategie
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Terug van (nooit helemaal) weggeweest: de krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De stijgende vraag en het teruglopende aanbod zetten de huidige en toekomstige personeelsinzet van zorgorganisaties

  Dynamische oordeelsvorming®

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Reflectie en evaluatie
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Om te kunnen beoordelen of in uw zorginstelling alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door sc

  Goed toezicht verdient goede ondersteuning

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Reflectie en evaluatie, Governancecode Zorg 2017
  Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Een raad van toezicht in de zorg- en welzijnssector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de raad van toezicht is bij zorg- en welzijnsinstellingen steeds centraler komen te

  Het dashboard voor de toezichthouder

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), BTW
  Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Het is een reële behoefte van toezichthouders om de complexe werkelijkheid terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Dashboards hebben als doel om door middel van kengetallen en indicatoren in

  Het Nederlandse zorgstelsel

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties

  HRM en organisatieontwikkeling

  Themabank: Arbeidsmarkt en HRM
  Thema: Strategie, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
  Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean

  Leergang "De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn"

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie, Transparantie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Minder ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 4 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 18
  Kosten: € 1420,00

  Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarv

  Leergang voor de voorzitter

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Meer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 3 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 1475,00

  Aan de Raad van Toezicht worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken v

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen