Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR): overzicht relevante artikelen en services

Regelmatig komen er vragen binnen bij de Governance Helpdesk van de NVTZ over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Bovendien merken we dat de berichten over de WBTR op de website van de NVTZ veel gelezen worden. Via verschillende kanalen is er al over deze wet gecommuniceerd, zowel door de NVTZ als door andere partijen. Dit bericht geeft een overzicht van relevante artikelen en over de WBTR en services waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken. Tevens gaan we in op de modelstatuten van de NVZD en de NVTZ in relatie tot het overgangsrecht van de WBTR.

WBTR & Modeldocumenten NVTZ

De modeldocumenten van 2022 van de NVZD en NVTZ zijn conform de WBTR. In de toelichting op de modeldocumenten, te vinden op de Modellen en richtlijnen pagina, is te lezen hoe en in welke artikelen de WBTR is doorgevoerd. Ook de modelstatuten van 2020 waren reeds voorgesorteerd op de WBTR. Over de toepassing van de WBTR op de modelstatuten van 2020 heeft Dirkzwager op verzoek van de NVTZ een memo geschreven, deze kunt u hier downloaden.

Louis Houwen, partner gezondheids- en ondernemingsrecht Dirkzwager legal & tax en lid van de Governance Helpdesk van de NVTZ, heeft in 2021 een presentatie en webinar gegeven over de WBTR. Zie de Presentatie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en Webinar Dirkzwager Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen voor meer informatie over de WBTR.

WBTR & Werkgeversrol

Jokelien Brouwer, advocaat arbeidsrecht en lid van de Governance Helpdesk van de NVTZ, schreef samen met haar collega Melanie Breedveldvoor haar kantoor OXP advocaten een blogreeks over de WBTR. Deze wet heeft namelijk ook aardig wat consequenties op het gebied van het arbeidsrecht. Stichtingen moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Vanuit hun expertise als advocaten arbeidsrecht behandelt OXP advocaten daarom de onderwerpen die iedere RvC en bestuurder goed op het netvlies moet hebben. Jokelien Brouwer en Melanie Breedveld zijn beiden zelf ook lid van een RvT en weten ook uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om goed op de hoogte te zijn.

Deel 1: WBTR & arbeidsrecht
Deel 2: rechtspositie bestuurder
Deel 3: rol Raad van Toezicht
Deel 4: gronden voor ontslag
Deel 5: disfunctioneren
Deel 6: ontslag bestuurder
Deel 7: schorsing bestuurder

WBTR & statuten

Joost Kramer, jurist en lid van de Governance Helpdesk van de NVTZ, heeft verschillende artikelen geschreven over de WBTR voor de NVTZ.

Artikelen van Joost Kramer:

Limiteringsregeling in de WBTR

De limiteringsregeling van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies komt uit de WBTR en stelt een limiet aan het aantal functies wat men bij grote organisaties mag bekleden. Zie dit document voor een schematische weergave van de limiteringsregeling. In het document wordt ook ingegaan op de kenmerken van een grote organisatie.

Online college WBTR van de NVTZ Academie

Samen met mr. Joost Kramer heeft de NVTZ Academie een online college rondom de WBTR ontwikkeld. Dit college, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen. Een aantal onderwerpen wordt nader toegelicht, zoals de WBTR en sectorale wetgeving, de grondslag monistisch bestuurssysteem en de uniformering ontslag bestuurder. U kunt de module aanschaffen op de website van de NVTZ Academie, en volgen waar en wanneer het u uit komt.

Meer weten over dit online college? Kijk dan op de website van de Academie. Daar kunt u het college ook aanschaffen.

Voor kleine stichtingen: service van DNA en IVBB om organisatie ”WBTR-proof” te maken.

Tot slot hebben twee verenigingsorganisaties, De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) het platform www.wbtr.nl gelanceerd. Dit platform is gemaakt voor kleine stichtingen (en verenigingen) die het lastig vinden om grip te krijgen op de WBTR. Het is mogelijk om gratis webinars te volgen over de nieuwe wet. Tevens biedt www.wbtr.nl tegen een vergoeding een service aan waarbij de organisatie ‘‘WBTR-proof’’ gemaakt kan worden. De service is niet specifiek gericht op stichtingen in de zorg, maar op stichtingen in het algemeen. De NVTZ wil haar leden op deze mogelijkheid wijzen, met daarbij de kanttekening dat dit een externe service is en de NVTZ niet verantwoordelijk is voor de inhoud en hier geen financieel voordeel aan heeft.

Klik hier om direct naar de startpagina voor NVTZ-leden van wbtr.nl te gaan. Wanneer er om een kortingscode gevraagd wordt, kunt u ”NVTZWBTR” invullen. 

Bekijk ook

De WBTR en bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR vindt grotendeels zijn oorsprong in het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie-Halsema (2013). Deze Commissie heeft vastgesteld dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van met name verenigingen en stichtingen in de semipublieke sector een nadere concretisering in de wet behoeft.

Leidende principes voor BV-configuraties

Zorg organiseren in- en toezichthouden op- een onderneming met een besloten vennootschap

Ketenregeling voor bestuurders

Kan een contract nóg een keer voor bepaalde tijd worden verlengd? En hoe vaak mag dat achter elkaar? En voor hoe lang? Het zijn allemaal vragen over de ‘ketenregeling’.