Medezeggenschap in de zorg: vernieuwende inzichten tijdens bijeenkomst in Nijkerk

Op donderdagmiddag 30 maart 2023 vond er een bijeenkomst over medezeggenschap plaats in De Schakel in Nijkerk met een kleine 50 aanwezigen, ongeveer half om half verdeeld tussen cliëntenraadsleden en toezichthouders. De organisatie was in handen van het Netwerk ClientenRaad Zorg (NCZ) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

De bijeenkomst werd geopend door Marika Biacsics, directeur van NCZ en Marius Buiting, directeur van NVTZ. Zij benadrukten het belang van een goede samenwerking tussen cliëntenraden en raden van toezicht om zo tot betere zorg te komen. Hierna was het woord aan prof. dr. Rienk Goodijk, die een inleiding gaf over de relatie en rollen van cliëntenraden en raden van toezicht. Hij ging hierbij vooral in op de waarde van meer contact tussen cliëntenraad en raad van toezicht, buiten de formele jaarlijkse vergadering om. Zo kan het van meerwaarde zijn om in thematische bijeenkomsten, die niet in het teken staan van besluitvorming, gezamenlijk na te denken over de richting van de instelling en de maatschappelijke functie die zij heeft, ook breder in de regio.

Na de inleiding gingen de aanwezigen in dialoogsessies onder leiding van netwerkprofessional Rens Tanis. Hierbij werden cliëntenraadsleden en toezichthouders uitgenodigd om uitgebreid in dialoog te gaan en elkaars leefwereld te verkennen. Er was ruimte voor het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis en inzichten. De dialoogsessies waren waardevol en leverden interessante discussies en inzichten op. Deelnemers konden van elkaar leren en elkaars perspectieven beter begrijpen. Het belang van een goede samenwerking tussen cliëntenraden en raden van toezicht werd nogmaals benadrukt. Zo werd duidelijk dat er behoefte is aan een goede, gelijkwaardige relatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, en dat beide partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, binnen hun eigen rol, om uiteindelijk tot betere zorg te komen.

De bijeenkomst eindigde met een afsluitende woorden van Marika Biacsics en Marius Buiting. Ze bedankten de aanwezigen voor hun deelname en benadrukten nogmaals het belang van de dialoog tussen cliëntenraden en raden van toezicht. De bijeenkomst was een succesvolle en inspirerende gelegenheid voor beide partijen om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan betere zorg.

Bekijk ook

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan...

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...

Samen van waarde

Deze gids geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de instelling. In...