Interview met Jan Willem Bedeaux

Jan Willem Bedeaux: toezien vanuit een ervaringsdeskundig perspectief is een kwestie van attitude

Jan Willem Bedeaux is bestuurder van RIBW Overijssel en toezichthouder bij Jeugdbescherming Overijssel en de VVT-instellingen van de DrieGasthuizenGroep. In beide functies hecht hij veel waarde aan het ervaringsdeskundig perspectief: hoe ervaren de mensen onze organisatie en wat kan de organisatie leren van hun ervaringen? Hij let daarop niet alleen als toezichthouder maar ook als bestuurder, en zíjn RvT ziet erop toe hoe hij dat een plek geeft in de organisatie. Een dubbelportret.

Bekijk ook

Interview met Audrey van Schaik en
Nico de Louw, leden RvT Arkin

Met ervaringsdeskundigheid toezicht houden op merkbare kwaliteit

Sandra Mulder, een meervoudig ervaringsdeskundige toezichthouder

Sandra Mulder was anesthesioloog van beroep en is lid van verschillende Raden van Toezicht in de zorg: Gelre ziekenhuizen, de Sint Maartenskliniek en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Interview met JP van den Bent Stichting

Hoe krijg je als raad enerzijds te zien hoe het mensen bij de organisatie vergaat en anderzijds hoe houd je toezicht op het grotere geheel?