Bekijk ook

Een nieuwe verplichting voor de meeste zorginstellingen: het interne uitkeringenregister

Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten.

Download Governancecode Zorg 2022

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Wijziging in de publicatieplicht voor ANBI’s

Per 1 januari 2021 moeten grote ANBI’s op voorgeschreven wijze voldoen aan hun publicatieplicht