Kennisbank

Filters:
Filters:

Calamiteiten gids: Toezicht bij crises

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht: Toezicht bij crises. Calamiteitengids…
NVTZ Publicaties

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.
Handreikingen
NVTZ Publicaties

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.
NVTZ Publicaties

Jaarbeeld 2021

Jaarverslag 2021 van de NVTZ
NVTZ Publicaties

Handreiking Toezichtvisie

Een handreiking met vijf kernvragen om een toezichtvisie op te stellen.
Handreikingen
NVTZ Publicaties

Signalement 2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van…
NVTZ Publicaties

Jaarbeeld 2020

Jaarverslag 2020 van de NVTZ
NVTZ Publicaties

Het ligt eigenlijk voor de hand

Het ligt eigenlijk voor de hand inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht
NVTZ Publicaties

Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht

Nu de Corona pandemie een jaar onderweg is, is het belangrijk om ook stil te staan bij hetgeen zich de…
NVTZ Publicaties

De rol van de raad van toezicht bij innovatie

Voor u ligt een handreiking hoe raden van toezicht aandacht kunnen geven aan met name technologische innovatie. Al enige jaren…
NVTZ Publicaties