Nieuw: publicatie voor goed toezichthouden in verpleeghuiszorg

Hoe en wat kan de raad van toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen. Deze vraag staat centraal in de vandaag verschenen publicatie ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. De gids biedt raden van toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie.

De reisgids is een gezamenlijke publicatie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie (uitgevoerd door Vilans). Dit is de derde publicatie in de NVTZ-reeks Zienderogen Beter.

Weging kwaliteit en veiligheid

De wijze waarop we kwaliteit en veiligheid waarderen in het verpleeghuis verandert continu. De essentie is persoonsgerichte zorg. Dat staat ook in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Goede persoonsgerichte zorg richt zich steeds op wat deze ene persoon die in het verpleeghuis woont, onder kwaliteit van leven verstaat. Dit betekent dat verpleeghuisbewoners als unieke mens worden gehoord en gezien en dat zij meebeslissen. Daarmee verandert de wijze waarop we kwaliteit en veiligheid waarderen continu. Dat stelt uitdagingen aan organisaties én aan het functioneren van de raad van toezicht.

Inzichten en ervaringen uit toezichtspraktijk

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat de rol van intern toezicht kort beschreven. Voor een verdere invulling daarvan hebben de NVTZ en Vilans een expertgroep onder voorzitterschap van Laurent de Vries (inmiddels bestuurder bij Summa College en voormalig bestuurder van Viattence) gevraagd om inzichten en ervaringen uit de toezichtpraktijk te delen in een publicatie. Het werd een reisgids, waarmee toezichthouders zelf betekenis en vorm kunnen geven aan hun rol.

Van uitvoeren naar uitvinden

Drie thema's Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

De expertgroep benoemde de nieuwe rol voor de raad van toezicht als volgt: “We komen uit een wereld waarin vastlag hoe het moet. We hoefden alleen maar te zorgen dat het gebeurde en daarop toe te zien. Dat ligt achter ons. Het gaat er nu om dat je zelf met je eigen omgeving uitvindt wat het goede is om te doen. Dat is een verschuiving voor de rol van een raad van toezicht en voor zijn verbinding met anderen. Het hangt ervan af of jij met je omgeving in staat bent om uit te vinden wat die rol nu is. Om er in de dialoog met elkaar uit te komen, in plaats van te kijken naar wat er is voorgeschreven.”

Drie thema’s

De reisgids beschrijft drie thema’s: 1. Het nieuwe tegemoet treden (persoonsgericht); 2. Bewust afwegen (lerende organisatie); 3. Verbinden (context). Elk thema bevat een korte beschrijving, dingen om te doen, en suggesties voor verdere verkenning. U vindt er ook ervaringen van collega-toezichthouders.

Kennisbank

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.

Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte…

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.