Eerste Branchebijeenkomst gehandicaptenzorg zeer gewaardeerd

De eerste branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 15 juni jl. bood aan bijna 50 toezichthouders een platform om met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van de rvt bij het Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg. De bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd en als goed beoordeeld.

In gesprek over rol rvt bij Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg

NVTZ-leden gingen online in gesprek over het Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg en de rol van de rvt o.l.v. Hans Waardenburg, NVTZ-brancheambassadeur gehandicaptenzorg.

Over het onderwerp waren vier inleidingen. Van drie van de inleidingen vindt u onderaan de pagina de getoonde PowerPoint. Twee inleidingen gingen in op de werking van het Kwaliteitssysteem en twee op de rol van de rvt in het Kwaliteitssysteem. Aansluitend discussieerden de toezichthouders in kleine groepen over de essentie van de inleidingen.

Reflectie en beeld op grote verscheidenheid dankzij Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg

Het belang van het  Kwaliteitssysteem is dat er – naast een aantal feiten – vooral ruimte is voor reflectie op kwaliteit voor de cliënt en het handelen van de professional. Reflectie zowel binnen de organisatie plaats vindt, als in de vorm van externe visitatie.

Grote meerwaarde voor de rvt is dat zij een breder beeld krijgen over de grote verscheidenheid aan kwaliteitsaspecten binnen de brede populatie in de gehandicaptenzorg en hoe je daar als rvt de juiste focus in aan kunt brengen.

Najaar 2021 volgende branchebijeenkomst gehandicaptenzorg

De aanwezigen hebben zich uitgesproken voor het grote belang van het uitwisselen van tussen toezichthouders in gehandicaptenzorg over de thema’s in de sector.

Hans Waardenburg NVTZ-brancheambassadeur gehandicaptenzorg, organiseert in het najaar van 2021 dan ook graag een volgende branchebijeenkomst voor toezichthouders in de gehandicaptenzorg. Heeft u vragen of suggesties aan Hans Waardenburg, dan kunt u zich richten tot bureau@www.nvtz.nl.

Presentaties

NVTZ-brancheambassadeur

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.