Opleidingen

23 opleidingen

Bekijk de opleidingen gerelateerd aan een bepaald thema of onderwerp. U kunt deze met het menu rechts selecteren.

 • Adequaat toezicht bij calamiteiten

  Themabank: Risicomanagement, Kwaliteit en veiligheid, Preventie en public health
  Thema: Kwaliteit
  Doelgroep: Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  Aandacht voor de veiligheid van de geleverde zorg neemt meer en meer toe. De gevolgen voor de betrokken cliënten/patiënten en hun omgeving kunnen bij calamiteiten groot zijn. De overheid stelt, op g

 • Dynamische Oordeelsvorming®

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Reflectie, evaluatie en intervisie
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit
  Doelgroep: Start, Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 495,00

  De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt

   

  Om te kunnen beoordelen of in uw zorginstelling alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig...

 • Het dashboard voor de Toezichthouder

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), BTW
  Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit
  Doelgroep: Start, Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Het is een reële behoefte van toezichthouders om de complexe werkelijkheid terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Dashboards hebben als doel om door middel van kengetallen en indicatoren in

 • Het Nederlandse Zorgstelsel

  Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Start, Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties

 • Leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn"

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie, evaluatie en intervisie, Transparantie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Start
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 4 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 18
  Kosten: € 1420,00

  Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarv

 • Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap, Reflectie, evaluatie en intervisie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
  Doelgroep: Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid
  Tijdsduur: 3 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 1475,00

  Aan de Raad van Toezicht worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken v

 • Moreel Kompas bij dilemma's

  Themabank: Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Strategie, Vaardigheid & effectiviteit
  Doelgroep: Start, Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Toezichthouden bij spanningsvelden en loyaliteitsconflicten

   

  Morele dilemma’s verschillen van ‘gewone’ dilemma’s. Ze zijn niet te ontwijken. Er is sprake van een T-splitsing. Men...

 • Oriëntatiesessies aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit binnen RvT in Zorg & Welzijn

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Start
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 3 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 295,00

  Voor young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond

   

  Het is meer en meer van belang dat Raden van Toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving...

 • Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in Zorg & Welzijn

  Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Start
  Doel: Kennis, Ervaringen delen
  Tijdsduur: 2 dagen
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 795,00

  Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Vele mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Deze sessies zijn

 • Proactief toezichthouden

  Themabank: Risicomanagement, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Reflectie, evaluatie en intervisie, Boardroom dynamics, (Morele) dilemma's
  Thema: Integraal toezicht
  Doelgroep: Ervaren, Zeer ervaren
  Doel: Kennis
  Tijdsduur: 1 dag
  Locatie: Omgeving Utrecht
  Max. aantal deelnemers: 20
  Kosten: € 495,00

  Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoen

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht