Lidmaatschappen

Voordelen lidmaatschap NVTZ

 • Uitgebreide service, gratis ledenadvies

 • Kosteloos vacatures plaatsen via website NVTZ 

 • Modeldocumenten (statuten, reglementen, contracten)

 • Gratis regio- en themabijeenkomsten

 • 25% korting op cursussen van de NVTZ Academie

 • Voorrang van cursussen van de NVTZ Academie

 • Uitgebreide toegang tot ICT, waaronder het programma Goed Toezicht

 • Korting op bestelling van publicaties

 • Gratis publicaties toegezonden

 

De NVTZ hanteert verschillende soorten lidmaatschappen.

1. Collectief lidmaatschap

De NVTZ kent een collectief lidmaatschap voor de gehele raad van toezicht, ongeacht het aantal leden.

Tarief:

 • Instellingen met een omzet < 1 miljoen euro - € 500,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 3 miljoen euro - € 700,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 10 miljoen euro - € 1300,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 105 miljoen euro - € 1500,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet > 105 miljoen euro - € 1700,00 per jaar

Iedere toezichthouder van de aangemelde raad van toezicht wordt hiermee persoonlijk lid van de vereniging. Bij tussentijdse aanmelding wordt de verschuldigde contributie voor het jaar van aanmelding berekend naar rato van de resterende maanden van dat jaar.

Aanmelden NVTZ

2. Instap-lidmaatschap

Bij startende zorgorganisaties (met WTZi-erkenning), is vaak één persoon belast met het opzetten van het besturingsmodel. Bovendien zijn de financiële middelen vaak onzeker. Juist in deze fase is er behoefte aan ondersteuning, die de NVTZ kan bieden. Voor deze situaties is er het instap-lidmaatschap voor één jaar, dit geldt voor de gehele raad van toezicht. Iedere toezichthouder van de aangemelde raad van toezicht wordt hiermee persoonlijk lid van de vereniging.
Tarief: € 200,00

Aanmelden NVTZ

3. Overbruggingslidmaatschap

Leden worden uitgeschreven bij de NVTZ wanneer zij hun lidmaatschap van de raad van toezicht beëindigen. Vaker willen zij in de toekomst bij een andere raad van toezicht aan de slag. Hiervoor is het individueel overbruggingslidmaatschap bedoeld, voor de periode van maximaal twee jaar.
Tarief: € 200,00 per jaar

Aanmelden NVTZ

4. Donateurs

Bedrijven en ZZP-ers die professioneel raden van toezicht ondersteunen, willen vaak gebruik maken van de informatie en kennis van de NVTZ. Zij kunnen hiertoe toegang verkrijgen door donateur te worden. Zij krijgen hiermee geen stemrecht. Wel is er de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot ledenbijeenkomsten, indien daar ruimte voor is.
Tarief: € 500,00 per jaar

Aanmelden NVTZ

5. Administratief lidmaatschap

Met dit lidmaatschap hebben Raden van Toezicht de mogelijkheid om administratief lid te worden en op deze manier bijvoorbeeld aan het programma Goed Toezicht deel te nemen.
Tarief: € 400,00 per jaar

Aanmelden NVTZ

 

Lidmaatschap beëindigen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend tegen 1 januari van het nieuwe jaar.
In geval van een fusie van twee leden van de NVTZ is het proces als volgt:

 • Uitschrijving van de beide fusie stichtingen vindt plaats op het moment van fusie;

 • De nieuwe stichting wordt op die datum ingevoerd als lid van de NVTZ, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor het lopende jaar;

 • Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de beide fusiestichtingen;

 • Met ingang van het nieuwe jaar gaat het reguliere tarief in voor de nieuwe stichting.

De statuten van de NVTZ artikel 6 tot en met 14 zijn van toepassing op het lidmaatschap

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen