Lidmaatschappen

De NVTZ hanteert verschillende soorten lidmaatschappen; een collectief lidmaatschap, een instaplidmaatschap, een administratief lidmaatschap, een overbruggingslidmaatschap en donateurs. Hieronder lichten we deze verschillende lidmaatschappen toe.

 

1. Collectief lidmaatschap

De NVTZ kent een collectief lidmaatschap voor de gehele raad van toezicht, ongeacht het aantal leden. Iedere toezichthouder van de aangemelde raad van toezicht wordt hiermee persoonlijk lid van de vereniging.

Voordelen collectief lidmaatschap:

 • Uitgebreide service, gratis ledenadvies

 • Kosteloos vacatures plaatsen via website NVTZ 

 • Modeldocumenten (statuten, reglementen, contracten)

 • Gratis regio- en themabijeenkomsten

 • Voorrang en 25% korting op cursussen van de NVTZ Academie

 • Uitgebreide toegang tot ICT, waaronder het programma Goed Toezicht
 • Korting op bestelling van publicaties

 • Kosteloos publicaties toegezonden

 

Tarief collectief lidmaatschap:

De contributie voor dit lidmaatschap is afhankelijk van de omzet van een instelling.

 • Instellingen met een omzet < 1 miljoen euro - € 500,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 3 miljoen euro - € 700,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 10 miljoen euro - € 1300,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet < 105 miljoen euro - € 1500,00 per jaar

 • Instellingen met een omzet > 105 miljoen euro - € 1700,00 per jaar

Bij aanmelding gedurende een jaar wordt de verschuldigde contributie voor het jaar van aanmelding berekend naar rato van de resterende maanden van dat jaar.

Aanmelden NVTZ

 

2. Instap-lidmaatschap

Bij startende zorgorganisaties (met WTZi-erkenning), is vaak één persoon belast met het opzetten van het besturingsmodel. Bovendien zijn de financiële middelen vaak onzeker. Juist in deze fase is er behoefte aan ondersteuning, die de NVTZ kan bieden. Voor deze situaties is er het instap-lidmaatschap voor één jaar, dit geldt voor de gehele raad van toezicht. Iedere toezichthouder van de aangemelde raad van toezicht wordt hiermee persoonlijk lid van de vereniging. Door voordelen van dit type lidmaatschap zijn gelijk aan de voordelen van het collectief lidmaatschap.
Tarief: € 200,00

Aanmelden NVTZ

 

3. Administratief lidmaatschap

Met dit lidmaatschap hebben raden van toezicht de mogelijkheid om deel  te nemen aan het programma Goed Toezicht. Leden van de raad van toezicht verkrijgen met dit lidmaatschap uitgebreide toegang tot de digitale omgeving van het programma Goed Toezicht.
Tarief: € 400,00 per jaar

Aanmelden NVTZ

 

4. Overbruggingslidmaatschap

Leden worden uitgeschreven bij de NVTZ wanneer zij hun lidmaatschap van de raad van toezicht beëindigen. Overweegt u om in de toekomst weer een functie als toezichthouder te vervullen? Dan biedt de NVTZ de mogelijkheid om tijdens deze overbruggingsperiode op persoonlijke titel lid te blijven van de NVTZ. U kunt zich aanmelden voor een overbruggingslidmaatschap door het sturen van een e-mail naar bureau@nvtz.nl.  
Tarief: € 200,00 per jaar

 

5. Donateurs

Bedrijven en ZZP-ers die professioneel raden van toezicht ondersteunen, willen vaak gebruik maken van de informatie en kennis van de NVTZ. Zij kunnen hiertoe toegang verkrijgen door donateur te worden. Zij krijgen hiermee geen stemrecht. Wel is er de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot ledenbijeenkomsten, indien daar ruimte voor is. U kunt zich aanmelden als donateur door het sturen van een e-mail naar bureau@nvtz.nl.  
Tarief: € 500,00 per jaar

 

 

Opzegging lidmaatschap en fusies

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend tegen 1 januari van het nieuwe jaar door het sturen van een e-mail naar bureau@nvtz.nl.

In geval van een fusie van twee leden van de NVTZ is het proces als volgt:

 • Uitschrijving van de beide fusie stichtingen vindt plaats op het moment van fusie;

 • De nieuwe stichting wordt op die datum ingevoerd als lid van de NVTZ, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor het lopende jaar;

 • Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de beide fusiestichtingen;

 • Met ingang van het nieuwe jaar gaat het reguliere tarief in voor de nieuwe stichting.

De statuten van de NVTZ artikel 6 tot en met 14 zijn van toepassing op het lidmaatschap

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen