Goed Toezicht - Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren van de raad van toezicht. Evaluatie en reflectie bestaat uit drie onderdelen: de jaarlijkse zelfevaluatie, de driejaarlijkse evaluatie onder externe begeleiding en het minimaal eens in de drie jaar gebruikmaken van een reflectieve methode passend bij de aandachtspunten van de raad.

Evaluatie

Een raad van toezicht evalueert ieder jaar zijn eigen functioneren en doet dit eens in de drie jaar met een externe deskundige. De raad van toezicht deelt de belangrijkste leerpunten voortkomend uit deze externe evaluatie. De externe evaluator geeft vervolgens op de website aan op welke datum hij/zij een raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. Bij het vinden van een geschikte evaluator kan eventueel gebruik worden gemaakt van het evaluatorennetwerk van de NVTZ.

> Bekijk de uitleg hoe u deze gegevens kunt bijwerken

Reflectie

In de periode tussen de evaluatie (1-3 jaar) past een raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De gekozen vorm van reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen. Als uitkomst van deze methodische reflectie formuleert een raad van toezicht ten minste twee leerpunten die worden gedeeld via deze website. Voorbeelden van reflectieve methoden zijn op onze website te vinden.

> Bekijk de uitleg hoe u deze gegevens kunt bijwerken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen