Goed Toezicht - Reflectie en evaluatie

Reflectie en evaluatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waar het gaat om Goed Toezicht. Van een Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij ieder jaar evalueert en ten minste eenmaal per drie jaar onder deskundige, externe begeleiding. In de tussenliggende periode hanteert de Raad andere vormen van reflectie en stuurt deze zichzelf naar aanleiding daarvan bij.

 

Evaluatie

Iedere raad van toezicht dient elk jaar een zelfevaluatie te houden, waarbij eens in de drie jaar wordt gekozen voor een evaluatie onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige externe evaluator. De leerpunten die uit deze externe evaluatie naar voren komen worden door de raad van toezicht of de evaluator gedeeld op www.nvtz.nl. De externe evaluator geeft vervolgens op de website aan op welke datum hij/zij een raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. De evaluatie heeft een geldigheid van drie jaar.

 

Reflectie

In de periode tussen de evaluatie (1-3 jaar) past een Raad van Toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De gekozen vorm van reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen. Als uitkomst van deze methodische reflectie formuleert een Raad van Toezicht ten minste twee leerpunten die worden gedeeld via deze website. Voorbeelden van reflectieve methoden zijn op onze website te vinden.

De waarde ‘Evaluatie en Reflectie’ wordt gevormd door de evaluatie en reflectie samen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.

 

Schematische weergave Evaluatie en reflectie

Schematische weergave evaluatie en reflectie

  • Voor de externe evaluatie en de methodische reflectie wordt 3 jaar de tijd gegeven. De evaluatie en reflectie voor bestaande toezichthouders is geldig t/m 1 april 2020. Daarna volgt een respijtperiode van 6 maanden.

  • Elk jaar vindt er binnen de Raad van Toezicht een zelfevaluatie plaats.

  • Eens per 3 jaar wordt de zelfevaluatie begeleid door een externe evaluator. Ten minste drie leerpunten uit deze evaluatie dient de RvT te vermelden op  www.nvtz.nl.

  • Deze evaluatie is 3 jaar geldig. Daarna volgt een  periode van 6 maanden respijt.

  • De externe evaluator vermeldt op www.nvtz.nl wanneer hij/zij een RvT heeft begeleid bij de evaluatie en of de leerpunten overeenstemmen met hetgeen dat is besproken.

  • Binnen 1-3 jaar past een RvT ten minste een methodische reflectie binnen de RvT toe. Hierbij worden tenminste twee leerpunten geformuleerd die openbaar worden gedeeld op www.nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen