Goed Toezicht - Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waar het gaat om Goed Toezicht. Van een raad van toezicht wordt verwacht dat hij ieder jaar evalueert en ten minste eenmaal per drie jaar onder deskundige, externe begeleiding. In de tussenliggende periode hanteert de raad andere vormen van reflectie en stuurt zichzelf naar aanleiding daarvan bij.

 

Evaluatie

Van iedere raad van toezicht wordt verwacht dat deze elk jaar een zelfevaluatie houdt. Eens in de drie jaar wordt de evaluatie begeleid door een onafhankelijke deskundige externe evaluator. De leerpunten die uit deze externe evaluatie naar voren komen worden door de raad van toezicht of de evaluator gedeeld op www.nvtz.nl. De externe evaluator geeft vervolgens op de website aan op welke datum hij/zij een raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. Deze externe evaluatie heeft een geldigheid van drie jaar. Om haar leden te faciliteren in het vinden van een externe evaluator heeft de NVTZ een netwerk van evaluatoren om zich heen.

 

Reflectie

In de periode tussen de evaluatie (1-3 jaar) past een raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De gekozen vorm van reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen. Als uitkomst van deze methodische reflectie formuleert een raad van toezicht ten minste twee leerpunten die worden gedeeld via deze website. Voorbeelden van reflectieve methoden zijn op onze website te vinden.

De waarde ‘Evaluatie en Reflectie’ wordt gevormd door de evaluatie en reflectie samen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.

 

Schematische weergave Evaluatie en reflectie

Schematische weergave evaluatie en reflectie

Elk jaar vindt er binnen de raad van toezicht een zelfevaluatie plaats. Voor de externe evaluatie en de methodische reflectie heeft een raad van toezicht 3 jaar de tijd. Daarna volgt een periode van 6 maanden respijt.
De evaluatie en reflectie voor raden van toezicht die bij de start van Goed Toezicht (2017) al lid waren van de NVTZ, zijn geldig t/m 1 april 2020. Daarna volgt een respijtperiode van 6 maanden.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen