Internetconsultaties

Internetconsultaties

In dit subthema vindt u de reacties van de NVTZ op de internetconsultaties van wetgeving, relevant voor zorg & welzijn.

Themanieuws

Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Halverwege februari opende de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt gebouwd. Samen met de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de NVTZ op de internetconsultatie gereageerd

Koptekst 2

Vul hier de content naar wens in. Vergeet niet een link achter de knop te zetten, of verwijder de knop.

Uit de kennisbank

Geen items gevonden