Dienstverlenende organisaties

Niet-Zorgverlenende Organisaties

Er zijn verschillende typen organisaties die zelf geen zorg verlenen, maar wel bezig zijn met zorgverbetering, belangenbehartiging, dienstverlening of kennisvergaring. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) die organisaties in de eerstelijnsorganisatie ondersteunen en adviseren, of kennisinstituten die onderzoek doen naar specifieke onderdelen/branches van zorg. Maar er zijn ook toezichthouders van belangenbehartigers lid die bijvoorbeeld specifieke patiënten-/cliëntenpopulaties representeren.

Voor de Niet-Zorgverlenende Organisaties heeft de NVTZ sinds de tweede helft van 2021 een eigen brancheambassadeur die voor deze diverse groep regelmatig relevante bijeenkomsten/workshops organiseert rondom belangrijke governance-thema’s.

Themanieuws

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Toezichthouden op dienstverlenende organisaties in zorg en welzijn is écht anders

Lottie van Starkenburg Kennisinstituten, beroepsorganisaties en belangenorganisaties, kortweg dienstverlenende organisaties, in zorg en welzijn zijn intensief betrokken bij deze sectoren,…

Branche-ambassadeur Dienstverlenende organisaties

Lottie van Starkenburg

Branche ambassadeur Dienstverlenende Organisaties