Over Monica Haimé

Ze heeft in meerdere raden van toezicht gezeten en vele evaluaties begeleid. En was ze na een lange carrière op het gebied van kwaliteit van zorg één van de eerste leden van raden van toezicht met kwaliteit in haar portefeuille. Het was dan ook vanzelfsprekend dat zij betrokken werd bij de opleidingen kwaliteit en toezicht, ook in de Advanced programmering.

Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet voor de opleiding De Nieuwe Toezichthouder en de zogenaamde Oriëntatiesessie met het oog op diversiteit. Ook leidde zij drie jaar lang de werkgroep diversiteit met als klinkend resultaat de publicatie ‘het ligt eigenlijk voor de hand’ waarin deze werkgroep aandacht vraagt om diversiteit te bezien vanuit het perspectief dat elke verschillende cultuur waarde toevoegt aan het geheel. Deze publicatie werd aangeboden aan mevrouw Hamers de voorzitter van de SER. De diversiteitsopleiding werd zelfs genomineerd voor een bijzondere prijs voor aandacht geven aan diversiteit!

De afgelopen anderhalf jaar nam zij ook deel aan de paritaire commissie van de NVTZ – NVZD ‘Bestuurlijke horizon 2030’ over de rol van raden van bestuur en raden van toezicht bij grote maatschappelijke opgaven. De afgelopen 15 jaar heeft Monica Haimé zich meer dan actief ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe thema’s in het toezicht en daar met haar denkkracht en pedagogische kwaliteiten bijgedragen aan nieuwe concepten en de implementatie daarvan.

Lees ook

Arnold Bruggeman

Erelid NVTZ

Rienk Goodijk

Erelid NVTZ