Over Bas Baanders

Hij was lid van de werkgroep die meer dan 10 jaar geleden een nieuwe gids maakte voor de begeleiding van raden van toezicht met een externe evaluator. Heeft al die jaren deel uitgemaakt van het evaluatorennetwerk van de NVTZ en als lid van de NVTZ Faculty. In die hoedanigheid heeft hij ook vaak bemiddeld in situaties waar het spannend werd binnen de raad van toezicht of in de relatie tussen de raad van toezicht en raad van bestuur, en andere gremia. Als eindredacteur was hij betrokken bij de opvolger van de zogenaamde toolkits, die samen werd gemaakt met het Nationaal Register en de NVTZ, de zogenaamde Atlas van het Toezicht. Deze Atlas wordt nog steeds als leerboek gebruikt voor alle nieuwe toezichthouders. Ook was hij betrokken bij digitale aanvullingen van deze Atlas. In de Academie vervult hij de rol als kerndocent voor de opleiding ‘De Nieuwe Toezichthouder’ en is hij ook bij andere opleidingstitels betrokken. Dit betekent dat misschien wel derde van onze leden hem als docent hebben mogen ontmoeten! De afgelopen jaren heeft hij zich op vele manieren ingelaten met het thema ervaringsdeskundigheid in relatie tot raden van toezicht/raden van commissarissen. Zowel in de vorm van interviews, bijeenkomsten, best practices en experimenten. En leverde hij ook de input voor de NVTZ Special op onze website. Tenslotte is hijzelf actief toezichthouder geweest en de laatste jaren regio-ambassadeur in de regio Noord-Holland.

Lees ook

Mariëlle Rompa-Kunst

Erelid NVTZ

Eduard Haaksman

Erelid NVTZ

Jacques Gerards

Erelid NVTZ