Over Judy Braam

Evaluator

La Zarza

Werkt landelijk

Na diverse eindverantwoordelijke managementfuncties in het bedrijfsleven te hebben, besloot Judy in 2007
vanuit haar maatschappelijk hart haar kwaliteiten en ervaringen in te zetten voor organisaties in het
maatschappelijk middenveld. Sindsdien heeft zij zich breed ontwikkeld en werkt zij waardegericht voor-in-met bestuur,
organisatie en raad van toezicht van zorg welzijn-, woningcoporaties, kinderopvang- en onderwijsorganisaties. Judy
adviseert en faciliteert hen bij bestuurlijke-, strategische-, organisatorische-, governance-, samenwerkings- en
stakeholdervraagstukken. Daarnaast verzorgt zij zelfevaluaties van RvB en/of RvT en het maken/herijken van een visie op
besturen en toezichthouden. Sinds 2014 vervult Judy ook toezichthoudende rollen bij organisaties die ’actief in de wijk
zijn’. Op dit moment is zij vicevoorzitter Raad van Toezicht ouderenzorgorganisatie SZR (en lid auditcommissie),
vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie deltaWonen (tevens huurderscommissaris en voorzitter
governance- & remuneratiecommissie) en voorzitter Raad van Toezicht kinderopvangorganisatie Ludens. Zij was tot eind
2018 lid van het Platform Innovatie Toezicht. Verder maakt ze deel uit van The Midfield, een denktank voor Goed Bestuur
& Toezicht.
Klanten over haar:

  • is prettig in de omgang, fijn om mee samen te werken
  • heeft een verfrissende benadering, weet mensen te inspireren, schept goede sfeer en context voor verdiepend gesprek
    en weet de juiste onderwerpen daarbij aan te snijden
  • haar professionaliteit, werkwijze en inhoudelijke kennis zijn van waarde

Ervaring

2000 – 2007GTI nvDiverse eindverantwoordelijke management functies (bedrijfsleven)
2007 – 2015Bureau de BontManaging Consultant (in wonen-zorg-welzijnbouw-vastgoed)
2014 – hedenStichting deltaWonenVicevoorzitter RvC
2015 – hedenStichting LudensVoorzitter RvT
2017 – hedenStichting Zorgcentra RivierenlandVicevoorzitter RvT
2018 – hedenThe MidfieldDenktank voor Goed Bestuur & Toezicht
2016 – hedenLa Zarza | bestuur toezicht organisatie | wonen
zorg welzijn educatie
Directeur La Zarza & facilitator, adviseur, interim

Scholing

2019Erasmus UniversiteitDe grondslagen van geluk
2014 – hedenNVTZ, NVTK-VTOI, VTW, andere aanbiedersDiverse workshops, regiobijeenkomsten en congressen
2005 – hedenActiz – Aedes – andere aanbiedersDiverse workshops, congressen
2015 – 2016Executive Academy DeloitteLeergang voor bestuurders & commissarissen in de Publieke Sector
2001 -2002TSM Business School ism GTI nvManagement Development traject
1986 – 1992Industrieel Ontwerpen (TU)mix van bedrijfskunde, innovatie, organisatieontwikkeling, waarbij de waarde voor eindgebruiker/consument centraal staat in het ontwikkelen van producten, diensten en organisaties; met de optimale balans tussen belangen van eindgebruikers, maatschappij, organisatie, omgeving en financiën.

Methodiek

De verfrissende zelfevaluaties van La Zarza (=’Braam’ in het Spaans) zijn op maat gemaakt en opgezet vanuit de
Appreciative Inquiry gedachte. Om dieper inzicht te krijgen in de huidige beleefde werkelijkheden gaan
deelnemers in dialoog vanuit verschillende perspectieven en rollen van de RvT, vanuit de samenwerking binnen RvT en
die met het bestuur als ook vanuit de principes van de governancecode Zorg & Welzijn. Op basis van individuele beelden
wordt toegewerkt naar een collectief beeld en worden concrete aanknopingspunten richting de toekomst gevonden. De
zelfevaluatie vindt plaats op basis van een hoofdvraagstuk dat door de RvT wordt vastgesteld. Intakes van alle deelnemers
maken meestal deel uit van het zelfevaluatieproces. Deze vormen belangrijke input voor een verdiepende dialoog.
Deelnemers zijn: RvT of RvT met bestuur of RvT deels met bestuur. Zie ook: https://la-zarza.nl/diensten/team/

Tarief

De zelfevaluaties van La Zarza zijn op maat gemaakt. De investering varieert tussen € 1.500,- en € 5.000,- . Deze bedragen
zijn exclusief BTW en eventuele locatiekosten. De investering is afhankelijk van uw vraagstelling/situatie, duur van de
sessie, wel/geen intake, soort intake, aantal deelnemers, gewenste telefonische/fysieke voorbesprekingen, de
geografische locatie (reisuren) en al dan geen verslaglegging.

Referenties

2017 – 2019Diagnostiek Brabant, Attent, Trema, Handjehelpen,
WelzijnLelystad
Zorg & Welzijn
2017 – 2019Woondiensten Aarwoude, Acantus, Wst St Joseph
(Joost), Woonbron, Triada, HelptElkander, Veluwonen
Woningcorporatie
2017 – 2019KO De Eerste Stap, TremaLinderopvang
2017 – 2019Agora, GeldervesteOnderwijs

Lees ook