Over John Wilkes

In de reeks van interviews ereleden spraken we John Wilkes, tevens oud penningmeester NVTZ, over zijn jarenlange ervaring van besturen en toezichthouden en gaat hij in op de introductie van een ander model van toezichthouden in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Ook vertelt hij over zijn ervaring in zijn huidige woongemeenschap.

Lees ook

Rienk Goodijk

Erelid NVTZ

Theo Schraven

Erelid