Waarom lid worden

Waarom lid worden?

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en een onafhankelijk onderzoek in het kader van Goed Bestuur door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat zorgorganisaties met interne toezichthouders en NVTZ-leden beter presteren*. Ook heeft de verdere professionalisering van interne toezichthouders met een NVTZ-lidmaatschap een belangrijke vlucht genomen. Daarom en om nog vele andere redenen is een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) van grote toegevoegde waarde. Zodat uw raad van toezichthouders (rvt)of raad van commissarissen (rvc) en uw organisatie van de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van governance en relevantie thema’s voor de gezondheidszorg gebruik kan maken. We helpen u om antwoorden te vinden en hoe u uw rol van intern toezichthouder toekomstbestendig kunt maken. Er zijn ruim 1.100 raden van toezicht en ruim 5.500 individuele toezichthouders aangesloten bij de NVTZ.

* Zie Onderzoek Toezicht Governance Zorg van de NZa (20 maart 2022) en Onderzoeksrapport Bouwen op een stevig Fundament (23 november 2020)

Wie we zijn

NVTZ draagt met toezichthouders bij aan het agenderen van de maatschappelijke vraagstukken. Zo zetten wij ons in om de huidige transformatie naar passende zorg en de zorgakkoorden in zorg en welzijn te verwezenlijken door domein overstijgende samenwerking in de regio’s te bevorderen, gebruik van innovaties te stimuleren en goed werkgeverschap te promoten. NVTZ ontwikkelt (samen met haar leden en deskundigennetwerk) daarvoor de governance naar een toekomstbestendig model. Zij ondersteunt haar leden in de verschillende rollen. Er zijn ruim 1.100 raden van toezicht en ruim 5.500 individuele toezichthouders aangesloten bij de NVTZ.

Onze leden

  • Ruim 1.100 raden van toezicht
  • Ruim 5.500 individuele toezichthouders

Ervaringsverhaal wtza

Interview met beleidsmedewerker Simone van Kan (Koru Kraamzorg) over het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht is.

In dit interview lees je het verhaal van Simone van Kan, beleidsmedewerker van Koru Kraamzorg. Ze neemt je mee vanaf de beginfase tot het inregelen van intern toezicht en wat het ondersteuningsprogramma hieraan heeft bijgedragen

Ik word lid

Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u zich voor maximaal 2 personen kunt aanmelden voor de voorstelling ‘Hoogtij’ van Patrick Nederkoorn op maandag 11 maart 2024 vanaf 14.30 uur in de Stadsschouwburg Utrecht.

Ereleden

Een aantal ereleden zijn geïnterviewd over persoonlijke interesses en de link daarvan met toezichthouden en de NVTZ.

Op de video zien we Mariëlle Rompa. Zij is erelid van de NVTZ en ervaren toezichthouder. Zij heeft zich de afgelopen jaren intensief gericht op de professionalisering van toezicht. Ook heeft ze jaren zitting genomen in de Innovatie -en adviescommissie van onze vereniging. Interviewer Patrick Nederkoorn ging met haar in gesprek.

De NVTZ Academie biedt u een actueel, uitdagend een veelzijdig opleidingsprogramma, zowel voor aanstaande, beginnende als ervaren toezichthouders. Tevens bieden we voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in zorg & welzijn en een bijzonder lidmaatschap hebben, een aantal geselecteerde cursussen aan. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de vereniging? Registreer dan op onze website en blijf op de hoogte van de vereniging. Wij zullen u dan informeren via onze nieuwsbrief.