Verslag regiobijeenkomst Gelderland 12 oktober 2022

We starten de bijeenkomst met een feestelijke HEMA tompouce! Na een korte introductie van de regioambassadeur vervolgt Welmoed Vlieger het woord en neemt ons mee in het thema “ Alle werkelijke leven is ontmoeting”.

Langs de lijn van verschillende filosofen wordt het thema verder uitgediept en Welmoed illustreert het verhaal met een persoonlijke ervaring.

Centraal in haar verhaal staat de innerlijkheid, onze binnenwereld van waaruit we kijken, luisteren, verstaan en besluiten nemen. Van waaruit we werkelijke ontmoetingen hebben. We blijken niet louter rationele wezens te zijn maar zijn mensen van vlees en bloed met eigen drijfveren, angsten, valkuilen, waarden en dromen die we in ons contact met anderen meenemen – hoe relevant om te weten en verder te ontdekken in ons vak van toezichthouder.

René Ravenhorst legt vervolgens de relatie tussen het woord en de praktijk, hoe doen we dat nou zelf, op welke manier ontmoeten wij elkaar als raad, als raden onderling – hoe ontmoeten we de ander. We gaan in tweetallen aan de slag en aansluitend in halve tafels.

Vanuit de vraag ‘Welke wens heb je voor de ontmoeting met je collega’s in jouw RvT’s?’ kwam het volgende naar voren:

 • Echtheid met elkaar
 • Ontmoeting creëren
 • (nog) Meer ruimte voor intuïtie, nieuw evenwicht met de ratio
 • Eerlijkheid
 • Persoonlijke interesse (Ontmoeting en Dialoog en Tijd daarvoor0
 • Tijd voor werkelijke aandacht
 • Ruimte voor verschillen maken
 • Gesprek over ons bestaansrecht
 • Moreel beraad: vb: Covid, echtparen niet samen wonen en leven/sterven)
 • Gewoon elkaar ontmoeten en ruimte geven aan gesprek
 • Acceptatie van fouten en leren, van jezelf, van andere RvT leden, van zienswijzes
 • Meer losse tijd
 • Bewust persoonlijke aandacht
 • Gesprek over ‘waar twijfel je over?’
 • Gesprek op niveau van ieders drijfveren
 • Gesprek over visie
 • Vier niveaus van luisteren
  • Ik
  • Jij
  • Het
  • Generatief
 • Na afloop RvT samen dineren op locatie om elkaar beter te leren kennen (dan wordt het makkelijker als het straks eens moeilijk wordt)
 • Koffie kennismakingswandeling met nieuwe leden
 • Elke RvT starten met een bezinningsmoment
 • Werkelijke leven ook thematiseren in de zelfevaluatie

Ook inventariseerden we aan welke onderwerpen en thema’s behoefte is om elkaar in volgende bijeenkomsten te ontmoeten. Het is een behoorlijke lijst geworden….

 • Hoe ontwikkel je vertrouwen tussen alle stakeholders ondanks verschillende perspectieven
 • Hoe vervullen we onze rol als het gaat om het geven van advies en houden van toezicht op het bestuur
 • De emotionele boardroom, dynamiek in de boardroom
 • Samen op zoek naar wijsheid, een socratisch gesprek
 • Onderlinge relaties tussen RvT leden als issue in de zelfevaluatie
 • Hoe zichtbaar ben ik als toezichthouder in de organisatie
 • In gesprek over Rijnlands toezicht, waarde gedreven
 • What makes you Tick? Ken je je eigen en elkaars drijfveren.
 • Generatie sensitiviteit, diversiteit en inclusie in de RvT
 • Visie op toezicht in relatie met de ontmoeting
 • Ratio versus intuïtie, hoe?
 • Binnen het toezicht de organisatie ook ruimte geven om fouten te maken
 • Verinnerlijking motivatie en streven naar echtheid
 • De ontmoeting als team RvT met de organisatie
 • Vertaling van de thema’s naar de praktijk als toezichthouder
 • Deep democracy, daadwerkelijk inleven in denkproces van de ander
 • Traineeship

De organisatie van de bijeenkomst werd goed gewaardeerd, mailcontact met de regio ambassadeur was prettig, graag zo houden.

De deelnemers gaven aan een volgende bijeenkomst graag te plannen in het eerste kwartaal van 2023 en de locatie Bethanië beviel erg goed, dus we zijn er graag weer te gast in het nieuwe jaar.

Graag tot de volgende keer!

Hartelijke groet, Jolien Kohlmann-Bins

Regio ambassadeur NVTZ Regio Gelderland.

Bijdrage

Jolien Kohlmann-Bins

Regioambassadeur Gelderland