Van Controle naar Dialoog

De afgelopen anderhalf jaar namen enkele Raden van Toezicht deel aan de Community of Practice Koplopers in Toezicht (RIBW Overijssel, Opella, Vincent van Gogh, Novadic Kentron, JP van den Bent, de Baalderborg Groep, Het Baken). Een initiatief van de NVTZ in samenwerking met Broosz. Doelstelling was om samen de zorg en toezicht in de eigen praktijk verder vorm te geven en te vernieuwen. Uit de onderlinge gesprekken en op basis van de gedeelde ervaringen is de publicatie ‘Van Controle naar Dialoog’ ontstaan.

In ‘Van Controle naar Dialoog’ komt de beweging naar vernieuwing in het toezicht in breder perspectief aan bod, de toezichthouders en bestuurders komen aan het woord aan de hand van een aantal kernthema’s. De publicatie wordt afgesloten met het ambitiestatement dat deze toezichthouders en bestuurders in 2017 samen opstelden als afsluiting van het leerproces en een korte reflectieve uitleiding.

Bekijk ook

Signalement 2023

Het signalement met de titel ‘Toezicht en Duurzaamheid’ is een relevant onderwerp en het sluit daarmee aan bij het NVTZ jaarthema voor 2023 over duurzaamheid.

Tussen wal en schip

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

Werkgeverschap in beweging

Verrijking van de werkgeversrol van het intern toezicht.