Uitreiking publicatie: Het ligt eigenlijk voor de hand

Op 10 maart 2021 werd het eerste exemplaar van de NVTZ publicatie Het ligt eigenlijk voor de hand uitgereikt aan voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariette Hamer.

Tijdens een online ontmoeting werd de publicatie met mooie interviews over diversiteit en inclusiviteit, columns van werkgroepleden en lessons learned besproken en gingen voorzitter van de NVTZ Aad Koster en voorzitter van de werkgroep diversiteit Abdelilah el Barzouhi met Mariette Hamer in gesprek over het onderwerp. De SER heeft in 2029 het rapport Diversiteit in de top, tijd voor versnelling uitgebracht, ook deze bevindingen en conclusies zijn aan bod gekomen in een driegesprek.

De bijdragen in deze publicatie inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht. Dat laatste is niet alleen hard nodig, maar levert ook veel op. Zo weten we dat teams die bestaan uit teamleden met verschillende achtergronden doorgaans tot beter afgewogen besluiten komen.

Representativiteit van bestuur levert ook dienstverlening op die meer nauwgezet aansluit bij de behoefte van de verscheidenheid van burgers, cliënten en patiënten. Maar het allerbelangrijkste is onze grote maatschappelijke opgave, namelijk dat alle mensen die in ons land wonen zich ook thuis voelen. En dat begint en eindigt met het zich gerepresenteerd voelen door bestuurlijk Nederland.

Bekijk ook

Het ligt eigenlijk voor de hand

Het ligt eigenlijk voor de hand inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht