Het ligt eigenlijk voor de hand

Het ligt eigenlijk voor de hand

De bijdragen in de publicatie Het ligt eigenlijk voor de hand inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht. Dat laatste is niet alleen hard nodig, maar levert ook veel op. Zo weten we dat teams die bestaan uit teamleden met verschillende achtergronden doorgaans tot beter afgewogen besluiten komen.

Representativiteit van bestuur levert ook dienstverlening op die meer nauwgezet aansluit bij de behoefte van de verscheidenheid van burgers, cliënten en patiënten. Maar het allerbelangrijkste is onze grote maatschappelijke opgave, namelijk dat alle mensen die in ons land wonen zich ook thuis voelen. En dat begint en eindigt met het zich gerepresenteerd voelen door bestuurlijk Nederland.

Preview

Bekijk ook

Nederlandse waarden: een onverwachte smeltkroes van subculturen

Een prachtig veelkleurig palet van hoogwaardige waarden gegrond in het mooie laagland.

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.

Mandaat en moeras

Over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg.