Bekijk ook

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

Overzicht relevante artikelen en services

Toelichting modelreglement intern toezicht maatschap NVTZ 2023

Download de Toelichting modelreglement intern toezicht maatschap NVTZ 2023

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.