Mijn raad van toezicht is rond. Dat geeft rust

‘Oók weer iets dat we moeten regelen.’ Dat was de eerste gedachte van Frank Bruggeman van de Ommer Apotheek toen bleek dat ze door de Wtza een Raad van Toezicht moesten oprichten. Maar al snel besloot hij het een positieve draai te geven en op zoek te gaan naar toezichthouders die ze echt verder zouden helpen. En dat deden ze via Wtzatoezicht.nl.

“Ik dacht, het is vast heel ingewikkeld om goede mensen te vinden. Zeker binnen ons eigen netwerk, want ik kende de regels van de wet en wilde geen belangenverstrengeling in mijn eigen raad. Relaties zijn minder kritisch en dat past niet bij goed toezicht. Waar vind je dan wel goede mensen? Via de website van de overheid kwam ik op Wtzatoezicht.nl terecht. Ik las dat daar toezichthouders staan ingeschreven die graag bij kleinschalige zorginstellingen aan de slag gaan, maar nog steeds dacht ik, zitten er dan wel geschikte mensen in voor ons, en hoeveel?

Luxeprobleem

Na een telefoontje met directeur Gerben van der Werf zijn we aan de slag gegaan. Eerst met de kenmerken die we graag terugzien in onze toezichthouders. We wilden een mooie mix van verschillende mensen, liefst met ervaring in de instellingenzorg, HR en governance. Daar kwam al snel een lijst uit van zo’n 35 mensen, die werd teruggebracht tot 4. Stuk voor stuk bekwame mensen die goed leken te passen en ik anders nooit had gevonden. Dat gaf veel vertrouwen. Het gaf ons zelfs een luxeprobleem, want uiteindelijk moesten we iemand teleurstellen die ook goed had gepast.

Streepje voor

Het proces van het vinden van de juiste mensen via Wtzatoezicht.nl houd je echt een spiegel voor. Je kijkt goed naar je eigen bedrijf, naar wie je bent en wat je nodig hebt. Van eerst een gevoel van bemoeienis door die nieuwe wet, ga je naar een gevoel van, hee, dit biedt mij toegevoegde waarde. Zeker ook omdat het hebben van een onafhankelijke RvT een goede uitstraling heeft naar buiten. Wij zijn een ambitieuze apotheek. Nu staan we geregistreerd als apotheek met professioneel toezicht. Dat geeft toch een streepje voor, bijvoorbeeld als je wilt gaat samenwerken met andere gezondheidszorginstellingen.

Snel tempo maken

Achteraf ben ik blij dat we al in september zijn begonnen met het vinden van geschikte mensen. Mijn ervaring is dat je heel snel tempo kunt maken met Wtzatoezicht.nl. Je hebt ook van die bedrijven waar je een formulier invult en dan heel lang niks hoort. Ik had Gerben meteen aan de telefoon en vanaf dat moment ging het soepel en vlot. Ik raad het dan ook iedereen aan. Nu hebben we de raad gewoon rond en dat geeft heel veel rust.”

Bekijk ook

Je verdient alle tijd en geld dubbel en dwars terug

Wat heb je als zorgondernemer aan goed toezicht? We vroegen het aan Miriam Dragstra, CCO bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep programma Wtza NVTZ.

Interview met beleidsmedewerker Simone van Kan (Koru Kraamzorg) over het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht is.

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.