Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

Volgens een recente schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er circa 1,1 miljoen Nederlanders met een licht verstandelijke beperking (LVB).
De werkgroep die voor dit IBO is ingesteld, heeft aanbevelingen opgesteld om het beleid gericht op mensen met een LVB doeltreffender en doelmatiger te maken en daarmee de kwaliteit, de toegankelijkheid en de budgettaire beheersbaarheid van de publieke voorzieningen (op de lange termijn) voor mensen met een LVB te verbeteren.
Een van de uitgangspunten in het rapport is dat mensen met een LVB zijn niet scherp af te bakenen als groep. Hun (potentiële) behoefte aan ondersteuning betreft vaak meerdere leefdomeinen tegelijkertijd, en raakt dus verschillende beleidsterreinen en de domeinen van meerdere uitvoeringsorganisaties.
In dit IBO worden vijf beleidsrichtingen gepresenteerd: Simpel overheidsbeleid en publieke voorzieningen, preventie, integrale ondersteuning, betere toerusting van professionals en passende communicatie. De aanpak van knelpunten via deze beleidsrichtingen moet leiden tot een meer inclusieve samenleving, meer sociale redzaamheid en een hogere kwaliteit van leven voor de persoon zelf, zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel.

Bekijk ook

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten - en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Prikkelende ggz bijeenkomst: digitale transformatie en reframing van de ggz

Op deze NVTZ branchebijeenkomst zijn ggz-toezichthouders te gast bij de Jellinekkliniek in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemotiveerd door het thema en de meesten hebben in hun rvt de eerste stappen naar digitale transformatie gezet.