Diversity Day

Diversity Day bestaat sinds 2019. Op deze dag organiseren bedrijven activiteiten die in het teken staan van diversiteit. Natuurlijk verdient diversiteit elke dag aandacht, maar zo een dag is een mooi moment van bezinning en een moment om er extra aandacht aan te besteden. Diversiteit mag er zijn. Inmiddels is er veel onderzoek dat aantoont dat diversiteit in denken leidt tot betere resultaten. Het heeft waarde voor medewerkers, klanten, organisatie en de samenleving als geheel.

Toch is er nog veel werk te doen. Uit de recent verschenen discriminatie arbeidsmonitor 2021 blijkt dat dat een substantieel deel van de mensen zich gediscrimineerd voelt op de werkvloer. Ruim een derde van de tweeduizend Nederlanders die ondervraagd werden over het onderwerp heeft weleens gedacht dat zij op iets anders werden beoordeeld dan hun werkervaring, opleiding of competenties.

Gelukkig is er wel steeds meer bewustwording onder werkgevers: in 2020 gaf 42 procent van de bedrijven nog aan dat discriminatie op de werkvloer een probleem is, dit jaar is dat 64 procent. Werkgevers en werknemers liggen helaas niet op één lijn als het aankomt op de betekenis van diversiteit. Voor werkgevers heeft het vooral te maken met leeftijd en geslacht (42%), voor werknemers is dit afkomst (47%). Er is nog veel te doen: maar liefst 65 procent van de werkgevers én werknemers heeft behoefte aan meer bewustwording en kennis rond het thema diversiteit. Nog lastiger is de stap maken van diversiteit naar inclusiviteit: je kan wel meer verschillende mensen binnenhalen in je organisatie, maar als je structureel niets verandert, dan gaat men ook uiteindelijk weer weg omdat ze zich buitengesloten voelen. Iets wat we helaas veel zien.

Die werknemers hebben het immers voor het uitkiezen: het CBS meldde recent dat voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen is dat het aantal vacatures het aantal werklozen overtrof. De spanning in de zorg is nog extremer. Recent groot internationaal onderzoek van McKinsey toonde ook aan dat een record aantal mensen van baan wisselt of dat overweegt (in een land als Amerika bijvoorbeeld zijn op eigen initiatief een recordaantal 15 miljoen mensen met hun baan gestopt sinds april 2021). Maar liefst 40 procent van de werknemers denkt binnen 3 tot 6 maanden op te stappen. Deze getallen zijn consistent over meerdere landen en diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg. Het interessante is dat werkgevers vaak helemaal niet doorhebben waarom deze medewerkers de organisatie verlaten. Ze noemen het vaakst redenen als “salaris”, “werk-privé balans”, en “matige fysieke en emotionele gezondheid”. Het interessante is dat dit voor de medewerkers zeker niet de belangrijkste redenen waren. De drie belangrijkste redenen die de werknemers noemden om te stoppen waren: ze voelden zich niet gewaardeerd door hun organisatie of managers of omdat ze zich niet thuis voelden op het werk. Met name werknemers die zichzelf classificeerden als niet-witten of van multiculturele komaf waren meer geneigd dan hun witte tegenhangers om te zeggen dat ze waren vertrokken omdat ze niet het gevoel hadden dat ze bij de organisatie hoorden. Helaas is dit ook iets wat ik vaak terug hoor in de gesprekken die we voeren met anderen. Recent zei een twintiger nog tegen me dat ze helemaal niet werkt voor het geld. Ze wil juist werken voor een organisatie waarin ze zichzelf kan zijn en het gevoel heeft dat ze erbij hoort. Een organisatie die dus inclusief is.

Niets doen aan diversiteit en inclusiviteit is dus een enorme verspilling van talent. Daarnaast doe je je organisatie enorm tekort. McKinsey had in eerder onderzoek aangetoond dat diverse bedrijven beter presteren dan niet-diverse bedrijven (diversiteit op gebied van gender en etniciteit). Een vervolgonderzoek dat vorig jaar is verschenen toont aan dat dit verschil steeds groter wordt. Hoewel je er dus als organisatie in het verleden mee weg kon komen, word je daar nu steeds meer op afgerekend als je achterloopt op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. De tijd dringt.

Wij als werkgroep onderstrepen het belang van diversiteit. We hebben dit jaar een mooie uitgave uitgebracht “Het ligt eigenlijk voor de hand- diversiteit om rijker toe te zien” en ook organiseert de NVTZ-academie samen met Avicenna ‘Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht’ waarin young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond én raden van toezicht geënthousiasmeerd worden. Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we dit jaar genomineerd waren door de Sociaal Economische Raad (SER) voor de Diversity Award in het MKB-bedrijf. Wij zijn hier hartstikke trots op. Maar minstens zo blij zijn we dat de SER veel aandacht besteed aan diversiteit. Recent onderzoek van Future of work (onderdeel van Monster Global) toont aan dat wereldwijd (etnische) diversiteit een hot topic is maar het onderzoek toont aan dat Nederland onder gemiddeld scoort.

Er is dus werk aan de winkel. Diverse bedrijven hebben de toekomst. Diversity day is een mooie dag om met elkaar hier het gesprek over te voeren. In uw raad van toezicht, met het bestuur en de medewerkers. Het onderwerp kan tot spanning en schuring leiden, maar het is het waard. Juist nu. De NVTZ en de werkgroep diversiteit staan voor u klaar indien u voor dit goede gesprek hulp nodig heeft.

Ik wens u een fijne diversity day.

Namens de werkgroep diversiteit van de NVTZ,

Abdelilah el Barzouhi 

Bekijk ook

Het ligt eigenlijk voor de hand

Het ligt eigenlijk voor de hand inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht