Branche bijeenkomst Gehandicaptenzorg: Visie 2030 NVTZ & VGN

Hoe kun je als bestuurder en toezichthouder in de Gehandicaptenzorg waarde toevoegen aan de realisatie van Visie 2030? Hoe is hierin het samenspel tussen toezicht en bestuur? Op 13 mei organiseerden de VGN en NVTZ een bijeenkomst voor bestuurders en toezichthouders om te spreken over de betekenis van Visie 2023 voor toezicht en bestuur. Centrale vraag was: wat is er nodig, in je organisatie en in de samenleving, om de stip op de horizon van Visie 2030 te realiseren?

In samenwerking met een groot aantal VGN-leden, mensen met een beperking en hun netwerk, professionals en maatschappelijke partners ontwikkelde de VGN Visie 2030. Het hart, de droom, van die visie is dat Nederland in 2030 een samenleving heeft waarin gewoon meedoen centraal staat.

De komende jaren komt het erop aan: het maken van de concrete vertaling van de Visie 2030 naar de samenleving. En dat is een uitdaging. De sector heeft nogal wat burning issues zoals grote financiële problemen, personeelstekorten, toenemende complexe zorgvragen en de zichtbaarheid van mensen met een beperking. Die vragen aandacht. De Visie 2030 is bedoeld als een kompas om deze burning issues te lijf te gaan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was gevraagd zoveel mogelijk in de combinatie van toezichthouder en bestuurder van dezelfde organisatie te komen. Daar was boven verwachting gehoor aan gegeven. Ruim 100 bestuurders en toezichthouders meldden zich aan (en nog zo’n zelfde aantal is op de wachtlijst geplaatst voor een volgende bijeenkomst gehouden op 7 oktober 2024). Aanmelden voor deze bijeenkomst is op dit moment nog niet mogelijk.

In het plenaire deel deelden een aantal ervaren bestuurders en toezichthouders hoe zij in de praktijk richting proberen te geven aan Visie 2030. Tegelijkertijd stelden zij vragen aan de zaal: hoe maken jullie als raad van bestuur en raad van toezicht ruimte om de strategische doelen te bespreken en de koers te bepalen? Waar lopen jullie tegenaan? Het gevoel dat bestuurders en toezichthouders voor dezelfde uitdagingen staan, werd breed gedeeld.

Na de plenaire uiteenzetting gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om daarover verder te praten. Wat telkens terugkwam was het inzicht dat je als bestuurder en toezichthouder steeds bewuster moet kijken naar de maatschappelijke opdracht en moet inzetten op het versterken van buurten, communities, zorggemeenschappen. Je begint als het ware vanuit een ander startpunt als je aandacht hebt voor samenwerken en netwerken en wat dat betekent voor de eigen de organisatie en de regio. Je zult steeds meer organisatieoverstijgend te werk moet gaan. Om daar te komen is het van groot belang dat bestuurders en toezichthouder elkaar weten te vinden om het gesprek daarover te voeren.

Bekijk ook

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

Verslag branchebijeenkomst duurzaamheid ouderenzorg: een duurzaam verpleeghuis; hoe dan?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn gemotiveerd om te verduurzamen, en ook bij raden van toezicht staat het onderwerp steeds vaker op de agenda. Echter blijkt het in de praktijk vaak lastig om ermee aan de gang te gaan, want wat is duurzaam?

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.