Mandaat en moeras

Mandaat en moeras. Over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg. is een essay van de commissie Legemaate. De commissie is ingesteld door het bestuur van de NVTZ met als opdracht kernwaarden van het toezicht te formuleren.

Luisterboek

Bekijk ook

Tussen Besturing en Samenleving

Het rapport 'Tussen Besturing en Samenleving (2014) is een aanzet tot kritische reflectie op de rol van de raad van toezicht in zorg- en welzijnsorganisaties.

Toezichthouden is volwassen geworden

Tijdens dit jubileumjaar staan we niet alleen stil bij het verleden en heden, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst. Vandaar ons motto: toezien met het oog op de toekomst.

Versterken en beperken

De relatie tussen in- en extern toezicht is een actueel thema. Uit gesprekken met leden van de NVTZ blijkt dat hier veel onduidelijkheid over bestaat.