Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren van de raad van toezicht. Evaluatie en reflectie bestaat uit drie onderdelen: de jaarlijkse zelfevaluatie, de driejaarlijkse evaluatie onder externe begeleiding en het minimaal eens in de drie jaar gebruikmaken van een reflectieve methode passend bij de aandachtspunten van de raad.

Evaluatie

Een raad van toezicht evalueert ieder jaar zijn eigen functioneren en doet dit eens in de drie jaar met een externe deskundige. De raad van toezicht deelt de belangrijkste leerpunten voortkomend uit deze externe evaluatie. De externe evaluator geeft vervolgens op de website aan op welke datum hij/zij een raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. Voor het vinden van een geschikte begeleider kan eventueel gebruik worden gemaakt van het evaluatorennetwerk van de NVTZ.

Reflectie

Dit In de periode tussen de evaluatie (1-3 jaar) past een raad van toezicht ten minste één vorm van methodische reflectie toe. De gekozen vorm van reflectie vloeit voort uit de aandachtspunten die in de evaluatie onder externe begeleiding naar voren zijn gekomen. Als uitkomst van deze methodische reflectie formuleert een raad van toezicht ten minste twee leerpunten die worden gedeeld via deze website. Voorbeelden van reflectieve methoden zijn op onze website te vinden.

Evaluatie raad van toezicht

Volgens de principes van de Governancecode Zorg, van de Brancheorganisaties Zorg (boz) en het programma Goed Toezicht van de NVTZ, evalueert een raad van toezicht zijn functioneren tenminste één keer per drie jaar met een onafhankelijke externe begeleider. Ook de Governancecode Sociaal Werk geeft aan dat raden van toezicht periodiek moeten evalueren.

Reflectie raad van toezicht

Een goede raad van toezicht stelt steeds de vraag: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?’

Veelgestelde vragen

Jaarlijkse zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie hoeft niet te worden geregistreerd op de website.

Externe evaluatie

De leerpunten die uit de externe evaluatie naar voren komen worden door de raad van toezicht (of de externe begeleider/evaluator) gedeeld op de pagina van hun organisatie. Dit kan via de knop ‘Evaluatie’ in het onderste grijze blok op de pagina van uw raad van toezicht. U kunt hier bijvoorbeeld delen tot welke inzichten en acties de evaluatie heeft geleid. 

De externe begeleider geeft vervolgens via dezelfde knop aan op welke datum hij/zij de raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. De evaluatoren uit het NVTZ evaluatorennetwerk hebben automatisch toegang tot de website voor het invoeren van de datum van de evaluatie onder externe begeleiding. Kiest u voor een andere evaluator? Dan kunt u dit melden via communicatie@nvtz.nl. Deze evaluator ontvangt dan inloggegevens voor de website.

Elk lid van de raad van toezicht en de geregistreerde bestuurssecretaris kan de leerpunten die uit de reflectie naar voren zijn gekomen en de datum dat de reflectie heeft plaatsgevonden delen op www.leden.nvtz.nl. Dit kan via de knop ‘Reflectie’ op de overzichtspagina van uw raad van toezicht (de overzichtspagina vindt u door rechtsboven op uw naam te klikken. Onder mijn organisaties ziet u de vervolgens de links naar de organisatie(s) waar u toezichthouder bent). Met het opslaan van de ingevoerde informatie zijn de leerpunten en de datum zichtbaar op de website.

Let op: om de gegevens aan te passen, moet u zijn ingelogd.

Programma Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Goed Toezicht omvat drie waarden: goed beslagen ten ijs, transparantie en evaluatie en reflectie.  Via leden.nvtz.nl wordt de invulling van deze drie waarden per raad van toezicht publiekelijk gedeeld.

Waarde Evaluatie en reflectie van Goed Toezicht

Eén van de waarden van het programma Goed Toezicht is Evaluatie en reflectie. Van een raad van toezicht wordt verwacht dat hij ieder jaar evalueert en ten minste eenmaal per drie jaar onder deskundige, externe begeleiding. Daarnaast maken raden van toezicht eens in de drie jaar gebruik van een vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad. De leerpunten uit de externe evaluatie en de reflectie worden door de raad van toezicht openbaar gedeeld op leden.nvtz.nl.

Externe begeleider

Als extern begeleider/evaluator heeft u een rol binnen de waarde ‘Evaluatie en reflectie’. Op leden.nvtz.nl heeft u de autorisatie om de datum dat u een raad van toezicht heeft begeleid in te voeren. Hiervoor moet u als gebruiker van de NVTZ website geregistreerd staan. Bent u dit nog niet? U kunt zich aanmelden via de knop ‘registreren’ rechtsboven. Daarna kunt u een verzoek doen om als evaluator te worden geregistreerd via communicatie@nvtz.nl.

Om daarna de datum van externe evaluatie in te voeren, volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Ga via leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht naar de pagina van de raad van toezicht die u heeft begeleid bij de externe evaluatie. Of type de naam in de zoekbalk in om deze snel te zoeken.

Stap 2: De leerpunten die uit deze externe evaluatie naar voren komen kunnen door de raad van toezicht via deze pagina worden gedeeld. Dit kan via de button ‘Evaluatie’ in het onderste grijze blok op de pagina van de betreffende raad van toezicht die u ziet als u bent ingelogd op de website.

Stap 3: Als u op de button ‘evaluatie’ klikt, kunt u de datum invullen waarop u de raad van toezicht heeft begeleid bij de externe evaluatie. Voor het invullen van de datum moeten eerst de leerpunten zijn ingediend en opgeslagen. Er wordt van de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht uitgegaan dat dit gebeurt.