Zicht op vernieuwing verpleeghuiszorg

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg brengt in haar online publicatie Zicht op vernieuwing 4 nieuwe verhalen van de vernieuwing in beeld en nodigt uit tot reflectie en verdere discussie over de verpleeghuiszorg. In de publicatie wordt ook stil gestaan bij corona en welke dilemma’s en essentiële morele thema’s dat met zich meebracht.

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ging in 2017 van start. Om de droom waar te maken dat de zorg steeds om mensen en relaties kan draaien en niet om regels, protocollen en gewoonten. Op dit moment wordt iedere dag in 23 zorgorganisaties verspreid over het land gewerkt aan radicale vernieuwing. De eerste jaren ontwikkelden bewoners, naasten, zorgmedewerkers, behandelaren, leidinggevenden, bestuurders en intern toezichthouders een beweging ‘van regels naar relaties’ die op allerlei fronten aan kracht toenam. Gesteund door VWS, IGJ en zorgkantoren en ondersteund door LOC Waardevolle zorg. Dit leidde tot dusdanig enthousiasme dat ook in het zorgonderwijs, de jeugdzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg nu vernieuwingsbewegingen opgestart worden.

Zie ook

Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte…

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.