Wijziging in publicatieplicht voor ANBI’s

In de sectoren zorg- en welzijn zijn veel zogeheten ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI’s) actief. De fiscale ANBI-erkenning door de Belastingdienst van een zorg- of welzijnsinstelling als ‘goed doel’ vindt plaats in een formele beschikking. Met de fiscale status zijn bepaalde fiscale voordelen gemoeid voor de instelling en/of haar (potentiële) donateurs, maar voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status gelden ook voorwaarden.

 Één van die voorwaarden is de verplichting voor de instelling om jaarlijks tijdig bepaalde gegevens openbaar te maken (‘publicatieplicht’). Het betreft onder meer de publicatie van de doelstelling, de activiteiten, de hoofdlijnen van het beleidsplan, informatie over het bestuur en het beloningsbeleid, alsmede enige financiële informatie, ook over het afgelopen boekjaar.

 Op grond van een wijziging in het uitvoeringsbeleid per 1 januari 2021 moeten alle grote ANBI’s voortaan gebruikmaken van zogeheten ‘standaardformulieren’ om aan hun publicatieplicht te voldoen. Deze formulieren zijn inmiddels per eind maart 2021 gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, waar ze ook kunnen worden gedownload. Jos van Bavel, fiscaal specialist en lid van het NVTZ  helpdeskpanel, licht de formulieren toe in zijn blog.

Blog

Wijziging in de publicatieplicht voor ANBI’s

Per 1 januari 2021 moeten grote ANBI’s op voorgeschreven wijze voldoen aan hun publicatieplicht

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.