Verslag Toezicht op meerwaarde van netwerken in het sociaal domein

Intern toezicht op de meerwaarde van netwerken in het sociaal domein. Op 26 mei ‘21 namen 30 toezichthouders van vooral welzijnsorganisaties deel aan een digitale bijeenkomst over dit onderwerp. Duidelijk werd dat toezichthouders nadrukkelijk op zoek zijn naar hun rol in de beweging naar netwerken. Zij hebben daarbij grote behoefte aan kennis, handvatten en goede voorbeelden. Deze digitale bijeenkomst gaf daartoe een eerste aanzet.

Inzichten vanuit recent onderzoek naar toezicht op meerwaarde van netwerken

Barbara Geurtsen, NVTZ-Brancheambassadeur Welzijn, deelde de inzichten uit haar recente onderzoek naar intern toezicht op de meerwaarde van netwerken in zorg en welzijn. De kernboodschap: de huidige kennis en werkwijze van raden van toezicht zorgen voor blinde vlekken bij toezichthouders als het gaat om zicht op de meerwaarde van netwerken. Hierbij bood zij handreikingen voor de praktijk. Waarbij de eerste stap is om in de raad van toezicht en met het bestuur de dialoog te voeren op welke wijze de raad kijkt naar hun rolopvatting. Ben je van de organisatie of heb je ook een verantwoordelijkheid om de bestuurder uit te dagen vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave? Hoe willen we daar vorm aangeven? Wat zijn dan passende afspraken over werkwijze, informatie en de rolopvatting van bestuur en toezichthouders in het netwerk?

De digitale publieksversie met resultaten van het onderzoek, reflectievragen en aanbevelingen voor de praktijk is beschikbaar en kunt u downloaden.

Voorbeeld uit de praktijk

Arie de Vries, bestuurder Wel.kom en Sterker en Jan van der Kruis, voorzitter Raad van Toezicht Wel.kom deelden hun praktijkervaring rondom het samenwerkingsverband VIJF dat bestaat uit vier zorg- en welzijnsorganisaties en de inwoners van met een hulpvraag in Noord- en Midden Limburg. “Niet vrijblijvende samenwerking is nodig om passende, betaalbare en integrale zorg mogelijk te maken”, aldus Arie de Vries. Jan van der Kruis voegde daar aan toe: “Het gaat hier over indirect toezicht. We hebben tegen de bestuurders gezegd: zorg dat je goede voorbeelden hebt van de impact van de samenwerking voor inwoners. We vragen daar steeds nadrukkelijk naar. Om het ‘onderop’ goed te laten werken moet je het bovenlangs goed te regelen met elkaar. Daar deze aspecten kijken we vooral aks toezichthouders. We gaan nadrukkelijk niet het werk van bijvoorbeeld juridische adviseurs opnieuw doen als het gaat om de vorm van de samenwerking. Daar vertrouwen we op de experts die door de bestuurders zijn ingezet.”

Wordt vervolgd

De bijeenkomst werd als waardevol gewaardeerd. Afgesproken is om in het najaar een verdere verdieping te maken in een vervolgbijeenkomst. Daarnaast daagde Barbara Geurtsen de deelnemers uit: “Ga de dialoog aan in de eigen raad en met uw bestuurder over wat u vandaag hebt geleerd. Kies een netwerk uit en ga uitproberen in de praktijk. Vraag de ondersteuning een expert en/of onderzoeker. Zo leren we gezamenlijk door te denken en doen wat passende vormen, principes en werkwijze zijn voor toezicht in relatie tot de relatief nieuwe vorm van organisatienetwerken.”

Wanneer u als lezer nog vragen heeft, suggestie voor thema’s of heeft uw raad van toezicht interesse voor dit thema? Neemt u dan gerust contact op met Barbara Geurtsen, NVTZ-Brancheambassadeur Welzijn.

Brancheambassadeur

Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur Welzijn

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.