Veranderende rol rvt’s: Van ambassadeur naar hoeder van het dialoog

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) hebben voor het eerst een meerjarig onderzoek onder hun leden verricht. Aad Koster, NVTZ-voorzitter en toezichthouder bij drie zorgaanbiedersfunctie licht toe: “Een van de opvallende uitkomsten uit dit onderzoek is dat regionale netwerksamenwerking en HR-beleid een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (rvt’s) spelen. Verder zien we dat de raden een professionaliseringsslag hebben gemaakt. Ze besteden meer tijd aan hun rol. Mede dankzij het NVTZ-programma Goed Toezicht, waarbij de jaarlijkse zelfevaluatie en driejaarlijkse evaluatie onder een externe deskundige centraal staat. Daarin komen de werkwijze, onderlinge samenwerking, de samenstelling van de raad, witte vlekken, nodige bijscholing en de verstandhouding met de raad van bestuur en cliëntenraad aan bod.

Ook valt de veranderende rol van toezichthouders in de zorg op. Waar toezichthouders in de zorg aanvankelijk hun rol uitoefenden als klankbord, formele besluitvormer, werkgever van de zorgbestuurder en ambassadeur, is die de afgelopen jaren verschoven. De ambassadeursrol heeft plaats gemaakt voor hoeder van de dialoog. Zo zijn toezichthouders vaker betrokken bij het borgen van de dialoog tussen de raad van bestuur en interne en externe betrokkenen”, aldus Koster.

Het onderzoek wordt over 2 jaar herhaald.

Meer weten?

Trends in rvt-land: van ambassadeur naar hoeder van de dialoog

Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (rvt’s). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouderverenigingen NVTZ en VTW.

Commissarissen en toezichthouders bij woningcorporaties en in de sector zorg & welzijn in beeld

In 2021 zijn NVTZ en VTW gestart met een langjarig onderzoek. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.