Podcasttip #2

Het aanbod van podcast is inmiddels bijzonder uitgebreid en de onderwerpen zijn uiteenlopend. Ook voor toezichthouders in zorg en welzijn is het een interessant medium. Weet u niet wat het luisteren waard is, dan helpt de NVTZ u graag op weg met podcasttip #2 (zie ook Podcasttip #1).

Deze maand een aflevering uit de Podcastreeks ‘De Grote Visite’ van de Nederlandse Internisten Vereniging, waarin Nicole Hunfeld te gast is. Ze is naast Ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC ook Projectleider Duurzaamheid.

Waar gaat de podcast over?

Nicole Hunfeld coördineert in het Erasmus MC het project ‘The Green intensive Care’, waarbij alle materialen op de IC in kaart worden gebracht met als doel om in 2030 een 100% circulaire afdeling te bewerkstelligen. In de podcast legt ze uit hoe ze zo’n enorm project aanpakt.

Waarom is het interessant voor toezichthouders?

Het onderwerp van deze podcast past bij het NVTZ-jaarthema ‘duurzaamheid’ en het lustrumthema ‘Toezien met oog voor de toekomst’. Het is interessant hoe met een praktische aanpak het verbruik en de impact van materialen op het milieu in kaart is gebracht. Vervolgens is in samenspraak met verschillende disciplines gezocht naar duurzamer gebruik van materialen. Soms resulteert dat in het anders organiseren van werkprocessen, maar ten aanzien van handschoenen bijvoorbeeld leidt het tot andere voorwaarden in de aanbesteding. Samenvattend illustreert het mooi hoe de ervaring van medewerkers wordt gebruikt om tot maatwerkoplossingen met impact te komen.

De podcast is op verschillende manieren te beluisteren:

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.