Online dialoogsessie ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de rvc/rvt’

Op dinsdag 7 november 2023 vond een online dialoogsessie plaats, specifiek bedoeld voor een kleine groep toezichthouders en commissarissen. Het centrale thema van deze bijeenkomst was ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de rvc/rvt’. Deze eerste sessie, onderdeel van een reeks, werd gezamenlijk georganiseerd door de VTW en de NVTZ, als verdieping op het langjarig onderzoek waarmee in beeld wordt gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat (2022).

De inleiding werd verzorgd door Puck Dinjens van Governance in Balans en docent bij de NVTZ Academie, die veel ervaring heeft met het begeleiden van raden bij zelfevaluaties, het opstellen van een toezichtvisie en andere specifieke vraagstukken. Ze belichtte het model van de verschillende teamfasen waarin een raad zich kan bevinden en hoe je als bijzonder team naar een volgende fase kunt komen. Na deze inspirerende inleiding gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen. Ze bespraken in welke fase hun raad zich momenteel bevindt, voorzien van een toelichting. Vervolgens deelden ze hoe ze als team naar een volgende fase zijn gegroeid, waarbij best practices werden uitgewisseld. Enkele waardevolle inzichten die voortkwamen uit deze discussies waren onder andere:

  1. creëer als team ook informele momenten met elkaar of onderneem met (één van de) teamleden bijvoorbeeld een werkbezoek;
  2. durf je kwetsbaar op te stellen; juist als het spannend wordt als gevolg van een crisis (never waste a good crises) of bij moeilijke beslissingen vormt het team zich ook meer met elkaar;
  3. pas zelfreflectie toe en evalueer hoe je als team met een moeilijke situatie of beslissing bent omgegaan;
  4. investeer in je team en doe aan teambuilding (verdiep je in de persoonlijkheden, niet op de inhoud); 
  5. Investeer in onboarding van nieuwe teamleden.

Puck benadrukte ook dat raden voortdurend veranderingen in teams ondervinden, omdat leden afwisselend af- en toetreden en ook door fusies ontstaan nieuwe samenstellingen en dus nieuwe dynamieken in de raden. Het is een doorlopend proces dat steeds aandacht vraagt.

In het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2023/4 verschijnt een artikel van Puck waarin zij het model van teamvorming in de raad uiteenzet.

Afsluitend gaf Ans Verstraeten (adjunct-directeur NVTZ) een korte terugkoppeling over het langjarig onderzoek. De deelnemers werden uitgenodigd om suggesties te doen voor onderwerpen die ze  belangrijk of interessant vinden voor een vervolgonderzoek. Enkele voorgestelde onderwerpen waren verdieping op breuklijnen in een raad en wat dan wijs is om te doen, onboarding en groepsdynamiek. De volgende sessie staat voor januari 2024 ingepland.

Het laatste nieuws

NVTZ richt zich op de toekomst

Op maandag 16 oktober vergaderde het bestuur van de NVTZ. Op de agenda stonden onder andere het programma van het ledenfestival op 29 en 30 november, het jaarthema van 2024, de enquêteresultaten over innovatie en het concept jaarplan en begroting van 2024 ter voorbereiding van de komende ALV.

Professionaliseringsaanbod NVTZ Academie 2024

Hierbij de interactieve leaflet met het volledige aanbod aan opleidingen voor 2024. Een programma vol ontwikkelmogelijkheden om ook dit jaar...

Podcasttip #5

Als we teams en expertises met elkaar verbinden, kom je als organisatie als geheel verde