Officieel ondertekenmoment Samen werken aan duurzame zorg 3.0

Op vrijdag 17 november was het feestelijke ondertekenmoment van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg 3.0 op het ministerie van Volksgezondheid Werkgelegenheid en Sport. Alle ondertekenaars van afgelopen jaar kwamen bijeen om van elkaar te leren en om te inspireren. Voorzitter Aad Koster laat hiermee zien dat toezichthouders zich actief willen inzetten voor verduurzaming van de zorg.

Deze deal is in lijn met de Europese Green Deal en heeft als einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Inzet van de zorg is nodig omdat de sector verantwoordelijk is voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot, en voor 4 procent van het grondstoffengebruik.

Inmiddels hebben al ruim 200 aan de zorg verbonden organisaties en bedrijven de Green Deal voor de zorg ondertekend. De derde Green Deal Duurzame Zorg neemt de stap van stimuleren naar concreet werken aan duidelijke doelen en resultaten voor zorg die duurzaam is.

De ondertekenaars geven aan zich in te zetten voor de 5 thema’s waar de Green Deal zich op richt: 

  1. Meer aandacht voor preventie en bevorderen van de gezondheid van mensen;
  2. Bevorderen van bewustwording en kennis over impact van de zorg op milieu en klimaat en vice versa;
  3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer;
  4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken;
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Meer lezen over de NVTZ en duurzaamheid? Bekijk onze NVTZ Special.

Het laatste nieuws

Ridders & Schurken: toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Het whitepaper ‘toezicht op ethisch ondernemen in de zorg’ is net door een speciale werkgroep van de NVTZ uitgebracht. Hierin heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij toezicht houdt.

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen.

NVTZ steunt petitie LOC

De ouderenzorg loopt vast. Het systeem en de huidige organisatievormen werken niet voldoende om aan de sterk toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Als NVTZ onderschrijven we dat ook en steunen we de LOC petitie om zorg voor en met de samenleving in te richten.