NVTZ en VTW publiceren eerste onderzoeksrapport in kader langjarig onderzoek intern toezicht

In 2021 zijn NVTZ en VTW gestart met een langjarig onderzoek. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat. Ook kunnen op termijn trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. In het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport worden vooral de verschillen tussen beide sectoren beschreven. Het is nog niet mogelijk om opvallende bevindingen binnen een sector over de tijd heen te rapporten omdat dit het eerste onderzoek is.

De aantallen respondenten uit zowel de corporatiesector als uit de sector zorg & welzijn zijn hoger dan in andere commissarissenonderzoeken. En vormen een afspiegeling van de ledenbestanden van NVTZ en VTW.

Het rapport is een markeringspunt in verdere uitvraag en reflectie, waarbij NVTZ en VTW hun leden vragen zichzelf en hun raad kritisch onder de loep te nemen. Daarmee zetten de verenigingen nadere stappen naar een verdere professionalisering van het intern toezicht en een goede onderlinge samenwerking.

En tenslotte, het rapport is ook een maatschappelijke verantwoording over wat het intern toezicht behelst en betekent voor de corporatiesector en de sector zorg & welzijn.

Lees het hele onderzoek

Commissarissen en toezichthouders bij woningcorporaties en in de sector zorg & welzijn in beeld

In 2021 zijn NVTZ en VTW gestart met een langjarig onderzoek. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.