Online Colleges

Naast de fysieke opleidingen, biedt de NVTZ Academie u (samen met de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen) diverse online colleges aan. Deze colleges zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online colleges zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

Korte colleges, van maximaal 1,5 uur, die u kunt volgen waar en wanneer het u uitkomt.

Na afronding van de afgenomen online college bent u in de gelegenheid een certificaat van deelname te downloaden. Het is een grote meerwaarde dat u op uw eigen moment op een plek naar keuze de online college kunt bekijken.

De volgende colleges zijn momenteel online beschikbaar:

 • Toezicht op duurzaamheid in zorg & welzijn - door mr. Elfrieke van Galen
  Dit online college geeft inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rondom duurzaamheid. De invloed van duurzaamheidsthema’s op de gezondheidszorg wordt aangeduid en we bespreken inhoudelijk de relevant thema’s, zoals de energietransitie, circulair inkopen, afval en medicijnresten in water.
   
 • Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom - door dr. Marilieke Engbers, prof. dr. Ernst Kuipers en Hedy van den Berk
  In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woning-corporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR).
   
 • Het Nederlands Zorgstelsel - door drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks
  Dit online college geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. De module gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder het stelsel valt.
   
 • De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht – door dr. mr. Abdelilah El Barzouhi
  Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toe-zicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In dit college wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.
   
 • Dynamische oordeelsvorming – door Ron Henkes
  Dit online college gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.
   
 • Waardegedreven Toezichthouden – door Marianne Luyer CMC
  In dit online college wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.
   
 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – door mr. Joost Kramer
  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De WBTR is met name van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

De NVTZ Academie blijft zich vernieuwen in het aanbod van online colleges. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe thema's, via onze website, de nieuwsbrief en de social media van de NVTZ Academie.

Op de website van de colleges kunt u ook het aanbod voor de andere academies bekijken. 
 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen