Governance Update Webinar 29 mei 2024

Ridders & schurken: Toezicht op ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Het whitepaper ‘Ridders & schurken: Toezicht op ethisch ondernemen in zorg en welzijn‘ is uitgebracht door een speciale werkgroep van de NVTZ. Deze diepgaande analyse werpt licht op cruciale vragen rond ethisch ondernemerschap in zorg- en welzijnsinstellingen:

  • Wat is ethisch ondernemerschap eigenlijk?
  • Hoe voorkom je afglijden van ‘ridder’ tot ‘schurk’ in de zorg- en welzijnsector?
  • Welke momenten vragen om extra oplettendheid van toezichthouders?

In gesprek met experts Sophie Bijloos (deelnemer werkgroep/eigenaar Governance Kompas) en Jeroen van Geelen (ondernemer/lid Raad van Toezicht Vogellanden)
Gastheer Olaf Smits van Waesberghe van NR Governance leidt het gesprek over:

  • Het spanningsveld voor zorg- en welzijnsbedrijven tussen rendement en maatschappelijke opdracht.
  • Het cruciale belang van toezicht bij het voorkomen van extremen.
  • Het uitdagende proces van het zichtbaar maken en vaststellen van de positie van een organisatie op de ethische schaal.

Mis dit belangrijke webinar niet!

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Zonder zorgprofessionals geen zorg. Laten we zuinig met elkaar omgaan!

Vandaag hebben tienduizenden zorgmedewerkers twee minuten hun werk neergelegd uit protest tegen geweld tegen medewerkers uit de zorg.