Ggz transformeert – voer voor toezichthouders

De transformatie van de ggz is voer voor het gesprek tussen toezichthouders en bestuurders. Denk aan de transities als ambulantisering van de ggz en hervorming van de langdurige zorg. Tel daarbij op: de hoge ambities én de druk door beperkte financiële middelen, de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge verwachtingen in de publieke opinie. Hierover organiseerden NVTZ en Phrenos in november 2019 een gesprek tussen toezichthouders en bestuurders. In een artikel beschrijven we het gesprek dat zij voerden en bieden we een aantal leestips voor wie zich verder in de materie wil verdiepen.

Het gesprek begon al in maart 2019 bij een NVTZ-bijeenkomst over de actuele inhoudelijke en organisatorische veranderingen in de ggz. De veranderende visie op herstel werd aan de hand van voorbeelden toegelicht door Phrenos. SamenBeter lichtte vijf proeftuinen toe, waar in verschillende gemeenten door ggz en het maatschappelijk middenveld met nieuwe oplossingen wordt geëxperimenteerd.

Het enthousiasme van de toezichthouders vroeg om een vervolg. Dat vond in november 2019 plaats. Dit keer met een invitational conference voor toezichthouders én bestuurders.Toezichthouders en bestuurders staan voor dezelfde opgave: werken aan de oplossing voor de veranderende en stijgende vraag die het bestaande aanbod overtreft. Het uitgangspunt is: we kunnen niet blijven doen wat we deden. Reflectie en nieuwe input van collega’s, bestuurders en experts, is welkom voor toezichthouders.

Lees het artikel

Ggz transformeert – voer voor toezichthouders

De ggz transformeert. Er zijn transities ingezet als ambulantisering van de ggz en hervorming van de langdurige zorg.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.