Blog van fiscalist Jos van Bavel: renseigneringsverplichting

Wanneer zorg- en welzijnsorganisaties in het verleden betalingen deden aan derden dan hadden zij de keuze om daarvan opgave doen aan de Belastingdienst via een zogeheten ‘IB-47’-formulier. Dit proces wordt per 2022 deels vervangen door een nieuwe ‘renseigneringsverplichting’. Een wijziging die organisaties voortaan dwingt om de Belastingdienst bepaalde informatie te verstrekken. Hoewel toezichthouders en commissarissen gehouden zijn hun bezoldiging op te geven bij de Belastingdienst valt deze bezoldiging ook onder de renseigneringsverplichting. De Belastingdienst kan de inkomsten zodoende ook controleren. Over het belang van deze wijziging voor zorg- en welzijnsinstellingen en de diverse aandachtspunten daarbij (ook voor de toezichthouders) schreef fiscalist Jos van Bavel een blog.

Lees de blog

Renseigneringsplicht voor betalingen aan toezichthouders

De Belastingdienst moet in januari 2023 worden geïnformeerd over de honorering die toezichthouders in 2022 hebben genoten.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.