Bestuur NVTZ ‘dealt’ met duurzaamheid

Verslag van de bestuursvergadering die plaatsvond op 20 maart 2023

Op maandag 20 maart vergaderde het bestuur van de NVTZ. Op de agenda stond onder meer het programma van de ledenvergadering in juni, het strategisch communicatieplan en een notitie over de doorwerking van gidsen die de NVTZ eerder publiceerde. Aan het einde van de vergadering ondertekende het bestuur de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’.

Green deal en pledge

De zorg kan een stuk duurzamer. Daar is het milieu bij gebaat en het heeft bovendien een positief effect op de gezondheid van mens (en dier). Om duurzame zorg te realiseren nam het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) het initiatief voor de Green Deal Zorg. De NVTZ levert weliswaar geen zorg, maar is wel nauw verbonden met de sector. Daarom besloot het bestuur van de NVTZ in de laatste vergadering deze deal te tekenen,  waarmee ook duurzaamheid een prominente plek krijgt in strategische plannen van de vereniging. Namens het bestuur zetten dhr. Koster en mw. Van Veen hun handtekening onder de zogenaamde ‘pledge’. 

Presentatie Signalement van de WAR op de ALV

Op de ledenvergadering in het voorjaar voegt de NVTZ meteen de daad bij het woord. De ALV staat namelijk in het teken van de doelen uit de green deal. Bovendien presenteert de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ dan het Signalement 2022, waarin trends beschreven staan die relevant zijn voor toezichthouders in zorg en welzijn. Ditmaal staat het Signalement geheel in het teken van… u raadt het waarschijnlijk al: duurzaamheid. In de vergadering in maart hebben bestuur en bureau het programma van de ledenvergadering doorgenomen. Aanmelden voor de ledenvergadering kan via de website. Geïnteresseerd in het Signalement dat de WAR in 2021 uitgaf, die kunt u hier downloaden.     

Communicatieplan

Begin dit jaar is er een nieuwe senior communicatiemedewerker gestart bij de NVTZ. In de vergadering in maart presenteerde ze het communicatieplan aan het bestuur. De reacties waren positief, bijvoorbeeld over het definiëren van verschillende doelgroepen en over de te hanteren communicatiekalender.

Doorwerking gidsen

De NVTZ schrijft veel over thema’s die van belang zijn voor raden van toezicht. Zo verscheen recent de gids over ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’ en in 2021 de gids over ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’. Ook op andere plekken in de vereniging is er aandacht voor de thema’s van deze gidsen, zoals in de Academie. De NVTZ heeft echter beperkt zicht op hoe raden van toezicht omgaan met de inhoud van gidsen en waar men in de praktijk tegen aanloopt. Hetzelfde geldt voor externe toezichthouders, zoals de IGJ, de NZa en de Autoriteit persoonsgegevens. Het bureau heeft daarom een notitie geschreven over de opvolging van de eerder genoemde gidsen. De resultaten hiervan worden met onze leden gedeeld.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.