Aad Koster nieuwe voorzitter NVTZ

Op donderdag 7 november jl. is in haar algemene ledenvergadering de heer A. (Aad) Koster benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hij volgt daarmee de heer H.J. (Erik) Dannenberg op, die in dezelfde vergadering afscheid heeft genomen. Als een van de laatste verrichtingen in functie, mocht de heer Dannenberg twee publicaties in ontvangst nemen: een van de Wetenschappelijke Adviesraad over (groepen) mensen die geen passend antwoord lijken te kunnen vinden op de problemen waarmee zij geconfronteerd worden (‘tussen wal en schip’); en één van de NVTZ-werkgroep Diversiteit (‘Het ligt eigenlijk voor de hand’).  

Het bestuur heeft te kennen gegeven verheugd te zijn dat de heer Koster de vereniging wil gaan voorzitten wegens zijn brede ervaring in zorg en welzijn. In de periode van 2008 tot en met 2015 was Aad Koster directeur van de brancheorganisatie Actiz. Tevens heeft hij uitgebreide bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Zo was hij onder meer voorzitter van De Nederlandse Associatie, de vereniging van landelijke (branche en maatschappelijke) verenigingen. Ook bekleedt Aad Koster diverse toezichthoudende functies. En is hij vice-voorzitter van het European Ageing Network. De heer Koster treedt aan in een periode waarin raden van toezicht hard werken aan professionalisering en het opnieuw invulling geven aan hun rol, passend bij actuele maatschappelijke verwachtingen.

Aad Koster

Aad Koster

Voorzitter

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.